Ajuntament de Salou

Tràmits de constitució i formes jurídiques

Una altra de les decisions importants en tot el procés de creació de l' empresa és l' elecció de la forma jurídica, que dependrà de diferents factors, com ara del número de promotors de l' empresa, la seva implicació i responsabilitat; el capital mínim, els costos de constitució o la fiscalitat.

 

Els tràmits de constitució, inscripció i posada en marxa de l' empresa varien en funció de la forma jurídica escollida: més simplificats en el cas d' empresari individual (autònom), col·lectivitats sense personalitat jurídica (SCP i Comunitats de Béns) o més amplis en el cas de societats mercantils (SA, SL, SLNE) i societats mercantils especials (cooperatives i societats laborals). En qualsevol cas, convé sempre tenir present la legislació vigent a l' hora de realitzar els tràmits de creació de la futura empresa.

 

A l' àrea de Promoció Econòmica us informem de les diferents formes jurídiques que pot adoptar l' empresa i us assessorem sobre l' opció més adient segons el vostre cas.

 

També pots consultar la nostra guia "Tot allò que cal saber per crear la teva pròpia empresa"

Ajuntament de Salou. Passeig del 30 d'Octubre, 4 | 43840 Salou | Tel. 977 309 200