Ajuntament de Salou

Instal·lar-se a Salou

Instal·lar-se a Salou

Dades socioeconòmiques

 

  • SITUACIÓ DEL MUNICIPI

Superfície del municipi
15,13 km2

Localització

Altitud: 2 metres

Coordenades segons Xarxa Universal Transversal de Mercator:

UTMx: 344400

UTMy: 4552850

 

  • POBLACIÓ EMPADRONADA

POBLACIÓ A DATA 31/12/2013: 26.597 empadronats

DENSITAT DE POBLACIÓ

1.803 Hab/km2

 

  • INFORME SOCIOECONÒMIC

La Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç té el propòsit cada any, a través de l’informe socioeconòmic, d’informar als habitants de les característiques de l’entorn econòmic i social de la ciutat.

L’informe està compost per quatres parts:

-         El creixement demogràfic

-         Població flotant

-         Ocupació

-         El dinamisme econòmic

Ajuntament de Salou. Passeig del 30 d'Octubre, 4 | 43840 Salou | Tel. 977 309 200