Ajuntament de Salou

Altres ensenyaments

Altres ensenyaments

ALTRES ENSENYAMENTS

La Llei d'Educació de Catalunya (LEC) i aprovada el 3 Jul. 2009, regula l'estructura i organització del sistema educatiu en els seus nivells no universitaris. En ella es reiteren els principis i drets reconeguts en la Constitució defensant una nova llei de qualitat amb equitat per a tots. S'insisteix en el caràcter inclusiu de l'educació, en igualtat de tracte i no discriminació de les persones sota cap circumstància.

El nostre municipi reafirma el caràcter de servei públic de l'educació, considerant-la com un servei essencial a la comunitat, i concep la formació com un procés permanent que s'ha de desenvolupar al llarg de tota la vida. La capacitat d'aprendre es manté a través dels anys, ja que els canvis socials i econòmics obliguen als ciutadans a ampliar permanentment la seva formació.

La formació permanent té per objectiu millorar les activitats formatives que s'han de portar a terme ha de ser assequible a tots,  sense distinció de cap classe, en condicions d'igualtat d'oportunitats, amb garantia de regularitat i continuïtat, així com una metodologia adaptada progressivament a llur edat.

Ajuntament de Salou. Passeig del 30 d'Octubre, 4 | 43840 Salou | Tel. 977 309 200