Ajuntament de Salou

Subvencions Material Escolar curs 2016-2017

Del 12 de juliol al 8 d'agost de 2017

L’objecte d’aquestes bases específiques és regular l’atorgament d’ajuts a les famílies per a l’adquisició de llibres material escolar, per a possibilitar l’ inici i/o  continuïtat dels estudis del segon cicle d’educació infantil, de primària, secundària,  Batxillerat i Cicles formatius dels  infants i/o adolescents a càrrec.

La finalitat de l’ esmentada convocatòria, consisteix en garantir la igualtat de condicions en l’accés a l’educació dels infants i adolescents en edat d’escolarització, per tal que puguin disposar de suport econòmic en l’adquisició dels llibres i del material escolar necessaris.

Ajuntament de Salou. Passeig del 30 d'Octubre, 4 | 43840 Salou | Tel. 977 309 200