Ajuntament de Salou

Subvencions infants escolaritzats a les llars d'infants municipals. Curs 2016-2017

Del 12 de juliol al 8 d'agost de 2017

Aquestes bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions que atorga l’Ajuntament de Salou per al foment de l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys a les llar d’infants municipals.
Les subvencions que s’atorguin estaran destinades a disminuir les quotes d’escolarització que han pagat  les famílies usuàries del servei.

Ajuntament de Salou. Passeig del 30 d'Octubre, 4 | 43840 Salou | Tel. 977 309 200