Ajuntament de Salou

Calendari contribuent

SISTEMA DE PAGAMENT ORDINARI:

VEHICLES - GUALS

15/03/2018 a 15/05/2018

IMPOST BENS IMMOBLES (IBI) - TAXA RECOLLIDA RESIDUS

15/06/2018 a 14/09/2018

IAE - TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI

14/09/2018 a 15/11/2018

 


Ajuntament de Salou. Passeig del 30 d'Octubre, 4 | 43840 Salou | Tel. 977 309 200