Ajuntament de Salou

Calendari contribuent

SISTEMA DE PAGAMENT ORDINARI:

VEHICLES - GUALS

15/03/2017 a 15/05/2017

IMPOST BENS IMMOBLES (IBI) - TAXA RECOLLIDA RESIDUS

15/06/2017 a 15/09/2017

IAE - TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI

15/09/2017 a 15/11/2017

 


Ajuntament de Salou. Passeig del 30 d'Octubre, 4 | 43840 Salou | Tel. 977 309 200