Ajuntament de Salou

Centres educatius

Centres educatius

Centres educatius

La prestació Educativa al municipi de Salou corre a càrrec del conjunt de centres públics i privats sostinguts amb fons públics amb independència de quina sigui la seva titularitat.

També realitza nombroses activitats per promoure la participació, la innovació i la millora de l’acció educativa en el marc del compromís com a ciutat educadora.

Així mateix l’Ajuntament de Salou actua perquè l’oferta educativa s’adeqüi a les necessitats del municipi reforçant i contribuint a la millora dels centres educatius.

Ajuntament de Salou. Passeig del 30 d'Octubre, 4 | 43840 Salou | Tel. 977 309 200