Ajuntament de Salou

Job in

                                      

 

JOB-IN la borsa de treball pel sector hoteler

 

Des del Departament d´Ocupació estem posan en marxa una aplicació telemàtica,es tracta de JOB-IN, una eïna de reclutament i selecció de personal per a treballar en el sector hoteler, ja siguin professionals del sector o candidats  per la primera recerca de feina.

 

El Job-In és una aplicació web desenvolupada al Departament de Psicologia de la URV pensada per les empreses del sector hoteler. Aquesta selecciona de forma automàtica els millors candidats en base a un seguit de preguntes relacionades amb 3 blocs

 

  1. Dades personals
  2. Actituds enfront situacions de treball i personalitat
  3. Incorpora preguntes filtre per determinar la sinceritat del candidat en les respostes

 

AVANTATGES DE JOB-IN

Job In valora els candidats pels diversos perfils professionals segons les seves competències dins del sector

Tot el procés es fa de forma on-line, cosa que simplifica la tasca tant dels candidats com de les empreses.

 

Si vols formar part de la plataforma JOB-IN:

 

1.- Ingressa al portal http://jobin.w3is2.com

2.- Introdueix les dades : Nom, correu electrònic, telèfon mòbil, codi postal i el CODI DE L’ENTITAT COL·LABORADORA , que en aquest cas es SOCE7 (Ajuntament de Salou)

3.- Respon a les preguntes per poder finalitzar el procés d’avaluació

4.- Al finalitzar t’apareixerà un codi que has d’anotar donat que a la base de dades no és demana cap dada personal, i aquest codi és el que serveix per identificar-te dins el mateix programa.

 

És important posar el telèfon de contacte i el mail d’ús freqüent doncs serà el mitjà de comunicació vers el candidat seleccionat per entrevista.

 

L’ajuntament com a entitat col·laboradora, des de la BTS també gestionarà les ofertes que arribin del hotels de la zona, tenint en compte als candidats inscrits sota el codi SOCE7Ajuntament de Salou. Passeig del 30 d'Octubre, 4 | 43840 Salou | Tel. 977 309 200