Ajuntament de Salou

Telèfons i adreces municipals

Telèfons i adreces municipals

Àrees municipals

Centres d'atenció ciutadana

Dependències municipals

Regidories

 12

Cercador

Ajuntament de Salou. Passeig del 30 d'Octubre, 4 | 43840 Salou | Tel. 977 309 200