Ajuntament de Salou

 • Sistema de pagament avançat

  BONIFICACIÓ: 2%
  TERMINIS: únic pagament el 5 de febrer
  DOMICILIACIÓ BANCÀRIA OBLIGATORIA
  SOL·LICITUDS: fins el 5 de gener
  CANALS:
  Presencial OAC (de dilluns a divendres de 8:30h a 14:00h)
  Internet Oficina Virtual (www.ov.salou.cat)
  Correu electrònic fraccionaments@salou.cat
 • Sistema de pagament fraccionat

  BONIFICACIÓ: 1%
  TERMINIS: 10, des del febrer fins el novembre sense interessos
  DOMICILIACIÓ BANCÀRIA OBLIGATORIA
  SOL·LICITUDS: fins el 5 de gener
  CANALS:
  Presencial OAC (de dilluns a divendres de 8:30h a 14:00h)
  Internet Oficina Virtual (www.ov.salou.cat)
  Correu electrònic fraccionaments@salou.cat
 • Sistema de pagament ordinari

  TERMINIS: els definits, per a cada tribut, en el calendari del contribuent ( veure el document adjunt a l'interior)
  FORMES DE PAGAMENT:
  A les oficines financeres col·laboradores
  Internet: Oficina Virtual->Pagament on line de tributs (www.ov.salou.cat)
  Presencial: La tresoreria municipal
  Domiciliació bancària, amb 1% de bonificació
Ajuntament de Salou. Passeig del 30 d'Octubre, 4 | 43840 Salou | Tel. 977 309 200