Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Educació

L’Ajuntament de Salou destina un total de 85.260 euros per seguir fomentant la igualtat d’oportunitats als centres educatius

dilluns 02 juliol 2018

El termini de presentació de sol·licituds de les subvencions per material escolar, per alumnes de llars d’infants municipals i per transport escolar finalitzarà el 25 de juliol, mentre que el de les subvencions per centres educatius i AMPES acabarà el 26 de juliol

Per altra banda, el període de presentació de sol·licituds de les subvencions per estudis universitaris iniciarà l’1 de setembre i finalitzarà el 5 d’octubre

La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Salou obre noves convocatòries de subvencions per material escolar i llibres, estudis universitaris, alumnes de llars d’infants, centres educatius, i transport escolar, pel curs 2017-2018. Aquestes subvencions tenen com a finalitat ajudar en la despesa educativa a aquelles famílies que ho sol·licitin i necessitin atesa la seva condició socioeconòmica. L’Ajuntament també subvenciona l’activitat de les AMPES com a forma de recolzament a la tasca que realitzen dins els centres educatius. L’Ajuntament de Salou destinarà un total de 85.260 euros en el conjunt de convocatòries.

La regidoria atorgarà un total de 53.000 euros a la concessió de subvencions per activitats educatives dels centres educatius i AMPAS, per tal de subvencionar i donar suport als projectes educatius realitzats durant l’any en curs o curs de la convocatòria de les llar d’infants, escoles públiques i concertades d’infantil, primària, secundària i instituts i AMPAS dels centres educatius del municipi de Salou. Podran  ser  objecte  de  subvenció  els  programes,  activitats  o  projectes  que  contemplin  activitats  i  recursos  socioeducatius i d’innovació que es realitzin en el marc del projecte educatiu del centre i que tinguin relació amb coneixement de l’entorn i la interrelació social i cultural amb el medi ambient; la innovació i la investigació científica o tecnològica; l’educació per la diversitat; l’educació per la Pau; l’educació en valors; l’augment de la participació dels pares i mares a la comunitat educativa; la promoció dels valors com el civisme, el respecte als altres en tots els àmbits, els drets humans, la participació, etc.; i la participació de les mares i pares a l’AMPA i a la comunitat educativa en general. En cap cas seran objecte de subvenció les obres d’infraestructura o  la part dels projectes que en el seu cas, es refereixin a les mateixes. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 26 de juliol.

Un total de 12.000 euros s’atorgaran en subvencions per material escolar i llibres. L’objecte d’aquestes subvencions és regular l’atorgament d’ajuts a les famílies per a l’adquisició de llibres material escolar, per a possibilitar l’inici i/o continuïtat dels estudis del segon cicle d’educació infantil, de primària, secundària, Batxillerat i Cicles formatius dels infants i/o adolescents a càrrec. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 25 de juliol.

L’Ajuntament de Salou també destinarà 10.260 euros a subvencions per a estudis universitaris, adreçades a estudiants empadronats a Salou que durant el curs 2017-2018 hagin cursant 2n de BAT complet o l’últim curs d’un Cicle Formatiu de Grau Superior de forma presencial al municipi. En aquest cas, el termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 1 de setembre i finalitzarà el dia 5 d’octubre de 2018.

Per altra banda, es destinarà un total de 5.000 euros a les subvencions per alumnes de llars d’infants municipals, per tal de fomentar l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys. Cal que els alumnes hagin estat matriculats en una llar d’infant municipal durant el curs que es convoca la subvenció i que  un  dels  progenitors  hagi  estat  empadronat  al  municipi  de  Salou  amb  una  antiguitat  mínima  d’un  any, a comptar des de l’inici de curs de la convocatòria, entre d’altres requisits. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 25 de juliol.

Per últim, l’Ajuntament de Salou destinarà fins a 5.000 euros als ajuts individuals de transport escolar, adreçats a l’alumnat escolaritzat en ensenyaments obligatoris o en el segon cicle d’educació infantil en centres educatius de la ciutat de Salou sufragats amb fons públics. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 25 de juliol.

Document Actions