Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Educació

Transport Escolar

Transport Escolar

El creixement del nucli urbà de Salou i la seva actual configuració amb una façana marítima de més de 10 km, amb nombroses urbanitzacions creixents, ha fet necessari dotar d'un servei de transport escolar. Aquest servei és gestionat i contractat per l'Ajuntament de Salou de manera voluntària, per tal de facilitar l'assistència a classe de tot l'alumnat allunyat del seu centre escolar, tot i essent un servei de transport no obligatori.

Les tarifes d’aquest servei s'estableixen cada any a través de les ordenances fiscals del municipi de Salou.

El servei de Transport escolar municipal preveu que les famílies nombroses i monoparentals tinguin una reducció del 10% per a cada fill que utilitzi aquest servei, presentant en el moment de fer la inscripció, l'acreditació corresponent del carnet de família nombrosa actualitzat.

L'usuari no tindrà cap dret a la percepció dels dies que no facin ús del servei quan sol·licitin la baixa voluntària si es dóna el cas. Les normes de gestió del servei de transport escolar estan regulades a la modificació del Reglament de Règim Interior del transport escolar a Salou publicat al BOPT núm 125 de 1/6/2010 i al DOGC núm 5674 de 20/07/2010.

Sol·licitud de plaça de transport escolar (fes clic AQUÍ)

Document Actions