Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Policia Local i Mobilitat

La zona blava pels vehicles amb impost domiciliat a Salou

Els ciutadans que disposin de la targeta d’aparcament de resident podran expedir un tiquet per aparcar en zona blava fins esgotar el crèdit de què disposi, depenent del tipus. Un cop esgotat el saldo, la targeta queda anul·lada. (Vàlida fins el 30 de setembre de cada any).

zona blava targeta.jpg

Hi ha dos tipus de targetes:

  • la de tipus 1 amb 200 hores, per a ciutadans amb l’impost de vehicles i que tingui el seu domicili als carrers (Barcelona, Berenguer de Palou, Via Augusta, Via Roma i Ciutat de Reus -a determinades zones- per tractar-se de zones comercials i per la necessitat de generar una major rotació circulatòria).
  • una altra targeta recarregada amb 150 hores per a la resta.

Durant la Setmana Santa l’horari de vigència de la zona d’estacionament regulat s’inicia a les 10 del matí i fins a les 14 i de les 17 a les 22 hores. Un cop passades aquestes dates només restaran actives les zones blaves exclusives de tot l’any i que s’apliquen als carrers Barcelona, Berenguer de Palou, Escala Dei, Via Augusta, Via Roma i Ciutat de Reus (a determinades zones) per tractar-se de zones comercials i per la necessitat de generar una major rotació circulatòria.

Els veïns que encara no disposin de la nova targeta d’aparcament de zona blava poden passar a buscar-la per les oficines de l’OAC a la planta baixa de l’Ajuntament de dilluns a divendres de les 8,30 i fins a les 14h. No cal esperar a que es posi en marxa la zona regulada. Les condicions per ser beneficiari de la targeta s’ha de tenir l’impost de circulació del vehicle domiciliat a Salou i al corrent de pagament, així com no tenir sancions de trànsit municipals pendents de pagament. Cal presentar el DNI original del titular del vehicle o autorització signada pel mateix amb fotocopia del seu DNI i portar la targeta antiga que serà substituïda per una en vigor.

De cara a l’estiu la zona blava queda activada de l’1 de juny i fins al 30 de setembre tots els dies de 10 a 14h i de 17h a 22h.

Es prega portar les targetes caducades a les oficines de la OAC per procedir al seu reciclatge.

Document Actions