Portal toolbar

Revisió del POUM

Presentació institucional

Amb data 27 d’octubre de 2021, el plenari de l’Ajuntament de Salou va acordar iniciar el procés de revisió del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), i va aprovar el programa i mecanismes de participació ciutadana.

L’actual Pla vigent es va aprovar l’any 2003, i després de 18 anys, la planificació territorial superior aprovada per la Generalitat de Catalunya, l’evolució de la legislació urbanística, l’execució de gran part de les previsions que estableix el planejament vigent, i un nou escenari social, econòmic i mediambiental, fan necessari i oportú una revisió d’aquest instrument que ha de servir per ordenar el futur desenvolupament sostenible del nostre municipi i definir com serà la ciutat, en els propers anys.

En aquest sentit, i amb aquest objectiu d’adaptació del POUM a la nova realitat, la participació ciutadana ha de tenir un paper remarcable i determinant, perquè esdevé un procediment que garanteix la transparència i el major consens possible en el disseny d’un model de municipi sostenible, assegurant que el nou POUM s’ajusti als criteris i objectius que entre tots i totes decidim.

El Programa de Participació Ciutadana pretén incorporar criteris, valoracions i opinions, i planteja la creació d’una estructura orgànica específica que haurà de permetre el desenvolupament, control i seguiment de la iniciativa participativa.

En aquesta web anireu trobant tota la documentació i informació d’interès relativa al POUM que es vagi generant durant la seva tramitació.

Esperem, doncs, la vostra participació.

Document Actions