Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Tributs i Gestió Econòmica

Pressupost del Patronat Municipal de Turisme de Salou

Pressupost del Patronat Municipal de Turisme de Salou

 

La informació econòmica-financera del Patronat Municipal de Turisme de Salou la podeu trobar al PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA (fes clic aquí)

 

Pressupost 2023

Als següents enllaços trobareu la informació relativa al pressupost 2023 del Patronat Municipal de Turisme de Salou.

Consulta la nota de premsa sobre el Pressupost 2023 (fes clic aquí)

 

Pressupost 2022

Als següents enllaços trobareu la informació relativa al pressupost 2022 del Patronat Municipal de Turisme de Salou.

- Consulta la nota de premsa sobre el Pressupost 2022 (fes clic aquí)

 

 

Pressupost 2021

Als següents enllaços trobareu la informació relativa al pressupost 2021 del Patronat Municipal de Turisme de Salou.

Consulta la nota de premsa sobre el Pressupost 2021 (fes clic aquí)

 

 

Pressupost 2020

Als següents enllaços trobareu la informació relativa al pressupost 2020 del Patronat Municipal de Turisme de Salou.

 

 

Memòries del Compte general

El Compte General és un conjunt de documents i estats que l’entitat local ha d’elaborar a finals de cada any per a informar sobre:

  • Situació del patrimoni, és a dir, la situació dels béns i drets de l'Entitat local, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes a finals d’any.
  • Les despeses, els ingressos, beneficis i pèrdues de l’Entitat local durant l’any a què es refereix el Compte.
  • Com s’ha executat el pressupost de l’Entitat local, és a dir, informació de quant i en què s’han gastat els recursos que s’han obtingut en aquell any, quants recursos s’han obtingut i quins són. També s’informa sobre la forma en la qual s’han realitzat aquests ingressos i despeses.

El Compte general estarà integrat pels comptes anuals de l’entitat principal i de les seves entitats dependents.

Pots consultar les memòries del Compte general al PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA (fes clic aquí).

Document Actions