Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Urbanisme i planejament

Modificacions puntuals

 2.png

MOD. PUNTUAL

 OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ

ESTAT DE

TRAMITACIÓ

PUBLICAT DOCUMENTACIÓ

102

Modificació puntual del POUM per efectuar una nova regulació del tancament de les terrasses dels locals

Aprovació inicial 02/05/2018

  Carpeta
100 Aplicació de la regularització de la densitat hotelera segons el POUM vigent (modificat per la MP 40) al PAU CS-14 aprovació inicial al ple 24/01/2018
  Carpeta
97 Referent a la limitació i regulació dels locals de clubs i associacions de cannabis aprovació inicial al ple 05/10/2016   Carpeta
96 Adaptació del POUM a la Llei 17/2009 de 22 de juliol de centres de culte aprovació inicial al ple 05/10/2016

 DOGC

 

13/10/2016

 

 Carpeta
95 Paràmetres urbanístics del sector 04 i ordenació detallada del sòl art 58.7 aprovació inicial ple 18/12/2017 DOGC 31/01/2018 Carpeta
93 Actualització de diversos aspectes de la normativa  

25/08/2017

DOCG 7441

Carpeta
91 Art. 358 permetre l'activitat de restaurant musical, espectacles públics o activitats recreatives que es duguin a terme esporàdicament  

27/01/2017

DOGC 7296

Carpeta
88 Àmbit PMU-06 Càmping La Siesta  

25/01/2017

DOGC 7294

 Carpeta
87 Solar delimitat pels carrers Vaporet i Ermitanet i per la carretera de la Costa  

22/04/2016

DOGC 7105

15/02/2017

DOGC 7309

 Carpeta
86 BIS Referent a l'error del document MP86  

29/08/2017

DOGC 7443

 Carpeta
86 Referent a l'art 354.21 en relació a la previsió de places d'aparcaments als establiments hotelers  

26/02/2016

DOGC 7067

 Carpeta
84 Art 78 de les normes urbanístiques en relació als aparcaments als edificis aprovació inicial al ple 24/08/2016

29/09/2016

DOGC 7216

 Carpeta
80 Desvinculació del sector 03 del sistema urbanístic del tram final del barranc de Barenys. Classificat de sòl urbà  

11/02/2015

DOGC 6808

 Carpeta
78 Delimitació del PAU CS 26 aprovació definitiva

CTUT 24/02/2015

Carpeta
77 Regulació dels establiments hotelers existents a Salou aprovació definitiva

CTUT 02/07/2014

 Carpeta
76 Canvi de l'ús i dels paràmetres urbanístics del polígon d'actuació PAU CS 13 aprovació provisional al ple 19/02/2014

inicial

DOGC 6453

04/09/2013

Carpeta
75 Error material detectat respecte a la qualificació de part de l'edificació de l'església de Santa Maria del Mar  

13/052/2014

DOGC 6621

  Carpeta
74 Solars situats entre C/ Barcelona, Major i Llevant. Antiga Duana aprovació provisional a la comissió informativa G.T.  24/09/2012

 DOGC 6180

27/07/2012

Carpeta
69 Finca referència cadastral 6368601 C/ Cala Morisca 34 i la delimitació del polígon d'actuació PAU CS 25 aprovació inicial al BOP 95 de 24/04/2012

 inicial

DOGC 6122

7/05/2012

Carpeta
62 Àmbit de polígon d'actuació PAU-CS 14. Església de Sant Jordi  

24/03/2014

DOGC 6588

  Carpeta
61 Ús de la planta soterrani de la subzona A2 del Sector 01 i del PPR1  

15/10/2012

DOGC 6232

  Carpeta
59

Ajust dels límits del PMU 01 i determinació dels paràmetres urbanístics d'aplicació

 

aprovació inicial al DOGC 15871 04/05/2011   Carpeta
57 Increment de l'edificabilitat del solar de l'Escola Elisabeth  

28/07/2011

DOGC 5930

  Carpeta
 54 ART 62 Regulació dels habitatges d'ús turístic al municipi  

11/03/2013

DOGC 6332

  Carpeta
53 ART 67 Usos compatibles amb l'ús d'habitatge a les plantes primeres annexes a la planta baixa  

15/03/2011

DOGC 5837

  Carpeta
52  Vinculació al Sector 03 del sistema urbanístic hidrogràfic al tram final del barranc de Barenys. Sol urbà Art 35.2 RLUC  

20/04/2011

DOGC 5863

  Carpeta
51 Ampliació de l'àmbit del PMU 05 per inclusió de la finca 5970105 i part de les finques 5670701 i 6368604

Aprovació provisional

ple06/10/2010

inicial

DOGC 5509

19/11/2009

Carpeta
50 Punt 15 de la normativa general del Catàleg de Béns Protegits  

30/06/2010

DOGC 5660

Carpeta
49 ART 162 i 163 referent a tanques i a l'adaptació topogràfica i moviment de terres  

30/11/2010

DOGC 5766

Carpeta
46 Art 355 del POUM pel que fa a la regulació dels equipaments comercials i activitats de serveis  

14/12/2010

DOGC 5774

Carpeta
45 Inclusió de l'ús hoteler a l'àmbit del PAU-S 08  

20/01/2010

DOGC 5549

Carpeta
44 Ajust de límits i canvi de paràmetres urbanístics de l'art 326.8 del Sector 03  

15/03/2011

DOGC 5837

Carpeta
43 Modificació de les Ordenances urbanístiques per adequarles al Codi Tècnic de l'Edificació  

19/02/2010

DOGC 5571

Carpeta
42 Ampliació de l'ús comercial de l'edifici de Capitania  

24/02/2010

DOGC 5574

Carpeta
41 Art 57 sobre la superfície mínima d'habitatges de protecció pública en règim de lloguer  

02/07/2010

DOGC 5662

Carpeta
40 Art 354 i 40 en relació a la regulació dels establiments hotelers  

17/12/2013

DOGC 6523

Carpeta
39 Ajust de l'àmbit PAU CS 07 al límit de la propietat del Bosc de la Taurana  

29/05/09

DOGC 5390

Carpeta
38 Errada material de la finca al c/ Juan Manuel Muñoz Rodríguez 4  

5/10/2009

DOGC 5477

Carpeta
36 Usos admissibles als locals comercials sense sortida de fums  

11/08/2008

DOGC 5192

Carpeta
35 Canvi de classificació de la finca situada a l'Avinguda Jordi Cartanyà  

 28/07/2008

DOGC 5182

Carpeta
34

Qualificació de l'àrea de servei Clau 32 finca Pol. 35 parcel·la 35

Informe de sostenibilitat ambiental (incorporat a la MP 34)

aprovació provisional al ple 28/10/2009

inicial

28/1/2008

DOGC 5057

 
33 Error material en la reculada als carrers Farigola, Espígol, Arbocer i Bosc Gra mitjançant la creació de la subzona 12b3  

26/02/2009

DOGC 5327

Carpeta
31 Ordenació volumètrica específica de la Clau 13d9 Àmbit PAU CS 14 aprovació definitiva de la CTUT 30/10/2008

inicial 14/12/2007

DOGC 5029

 Carpeta
 30 TR Exclusió de la finca situada a la carretera del Far29 dins l'àmbit del PMU 05  

15/07/09

DOGC 5421

Carpeta
24 TR Canvi de qualificació de la part de l'àmbit del Club Tennis Salou aprovació definitiva de la CTUT 23/07/2009

inicial

26/04/2007

DOGC 4870

Carpeta
 23 Àmbit del sector 04 Emprius Nord. Increment dels usos compatibles del sector i dels articles 67 i 107 del POUM referents a les àrees de servei. Clau 32  

25/08/2014

DOGC 6692

Carpeta
 21 Límit PAU-S 15  

 21/12/2007 

DOGC 5034

Carpeta
 20 Rectificació de l'alineació dels carrer Bosc Gran. PAU CS 04-05 i ZV  

 21/12/2007

DOGC 5034

Carpeta
 19 Canvi de qualificació del solar ref. cadastral 3591403 situat al carrer Berlín 17  

26/03/2007

DOGC 4849

Carpeta
 18 Ús dels solars a la carretera de la Costa 58-66 i 77-80  

26/03/2007

DOGC 4849

Carpeta
 15 Ordenances urbanístiques en relació a la regulació dels locals i activitats  

23/11/2009

DOGC 5511

Carpeta
 14 Ampliació de l'ús de la planta soterrani de l'edifici Molins II C/ Barcelona 28  

21/12/2007

DOGC 5034

Carpeta
 12 Clau 15. Usos comercials  

21/12/2007

DOGC 5034

Carpeta
11 Error material de la cartografia del solar del C/ Jordi Llimona  

22/06/2006

DOGC 4660

Carpeta
10 Error material de la cartografia de l'edifici DMS III C/ Logronyo  

22/06/2006

DOGC 4660

Carpeta
8 Canvi d'ús en el nombre de places d'aparcament  

07/05/2008

DOGC 5126

Carpeta
6 Superfície mínima dels habitatges de protecció pública en règim de lloguer  

16/12/2005

DOGC 4531

Carpeta
5 Canvi de qualificació del solar situat al C/ València 78 aprovació provisional al ple 05/08/2009

inicial

29/01/2009

DOGC 5307

Carpeta
4 Ampliació de l'ús dels solars situats al C/ Ciutat de Reus i C/ Perellades  

14/11/2005

DOGC 4509

Carpeta
3 Canvi de qualificació de la pista poliesportiva existent al Mirador de Salou  

3/11/2005

DOGC 4502

Carpeta
2 Canvi de qualificació del solar ubicat al c/ Arquitecte Ubach 11  

09/09/2005

DOGC 4466

Carpeta
1 Modificació del Sector 03 del Pla de les Pomeres-Barenys aprovació provisional al ple 24/02/2010    

 

Document Actions