Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

El Govern de Salou aprova una modificació del pressupost per millorar la via pública i els serveis a les persones

dimecres 26 juliol 2023

La modificació de crèdit del pressupost suposa poder disposar d'1.782.738,15 euros més per destinar-los a la conservació i manteniment de les vies públiques i les zones esportives, així com a accions de Cultura i Festes, i Infància i Joventut
 
També s’aprova, definitament, el mapa d’instal·lacions esportives municipals-MIEM; i el projecte de text refòs de l’ordenança municipal de zones de reculada, vinculades a un local comercial, tendals i rètols
 
El plenari municipal de l’Ajuntament de Salou ha aprovat aquest migdia la segona modificació del pressupost de l’exercici de 2023, una operació que consistirà en un increment d’1782.738,15 euros, procedents de la modificació de crèdit. 
 
Segons l’alcalde de Salou, Pere Granados, “aquesta modificació del pressupost és beneficiosa i té un caire positiu, ja que s’incrementa, sobretot, per millorar els serveis destinats a les persones i la seva qualitat de vida i benestar”. 
 
En aquest sentit, el regidor d’Hisenda i Gestió Econòmica, Yeray Moreno, també destaca els principals temes que rebran més recursos, com són la conservació i manteniment de les vies públiques (175.000€); la renovació de la campanya dels Bons Salou (100.000€); el manteniment i conservació de les zones esportives (61.000€); Cultura i Festes (250.000€); Infància (114.000€); Joventut (75.000€); i un increment de les partides de material tècnic i operatiu de la Brigada (105.000€). 
 
Aquest punt s’ha aprovat amb 13 vots a favor dels dos grups del govern SUMEM PER SALOU-PSC i ERC; amb el suport d'USAP. 
 
Un altre tema que ha tingut llum verda avui al plenari és l’aprovació definitiva del mapa d’instal·lacions esportives municipals-MIEM, dins dels assumptes de serveis al territori. Aquest punt ha estat aprovat amb 15 vots a favor per part dels grups del govern, SUMEM PER SALOU-PSC i ERC, amb el suport d'Ara PL i USAP. 
 
També s’ha aprovat, definitivament, el projecte de text refós de l’ordenança municipal de zones de reculada vinculades a un local comercial, tendals i rètols. Aquest punt ha obtingut el suport de SUMEM PER SALOU-PSC, ERC, Ara PL i USAP. Cal dir que la normativa conté la regulació imprescindible per atendre la necessitat d’afavorir la innovació empresarial i millorar l’oferta de comerç i d’oci del municipi, en equilibri amb els drets dels veïns i veïnes, consumidors i vianants.
 
Altres punts de l’ordre del dia que han estat aprovats són la moció de l’alcaldia relativa a la ratificació de les presidències i les secretaries de les diverses comissions informatives i donar compte de la seva composició final; la moció de l’alcaldia per nomenar representants de l’Ajuntament de Salou en diversos organismes; la moció de l’alcaldia per nomenar representants municipals als diversos consells escolars; la moció de l’alcaldia relativa a la designació de vocals i règim de sessions del Consell Rector del Patronat Municipal de Turisme.
 
Pel que fa a als assumptes de Serveis Interns, s’han desestimat íntegrament les al·legacions presentades i s’ha aprovat, definitivament, la memòria i la constitució de Funecamp, SA; s’han aprovat les tarifes i el calendari de funcionament del servei públic d’aparcament de vehicles automòbils en el pàrquing soterrat de la plaça Corona d’Aragó per a l’any 2023; s’ha aprovat l’adhesió de l’Ajuntament de Salou al conveni marc de recollida del productor de residus d’aparells elèctrics i electrònics; s'ha aprovat l’adhesió de l’Ajuntament de Salou al conveni mac de recollida de piles i acumuladors; s’ha aprovat, definitivament, el compte general 2022 de l’Ajuntament de Salou, Patronat de Turisme i Consorci del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou; s'ha aprovat el primer expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2023; s’ha aprovat la modificació de l’ordenança fiscal número 12 reguladora de la taxa del Cementiri Municipal i prestació de serveis funeraris de titularitat municipal; s'ha aprovat la delegació de la funció inspectora de la taxa de l’1,5% per l’ús privatiu o aprofitament especial del sòl, subsòl, i vol de les vies públiques de titularitat municipal per empreses subministradores de serveis, i s'ha aprovat la verificació del text refós de la modificació puntual del POUM referent a la delimitació del Camí de Ronda, Clau 7C, en l’àmbit del carrer Penya Tallada –MP-63, juliol 2023. 

Document Actions