Saltar al contenido Saltar a la navegación Saltar a la búsqueda

Portal toolbar

Noticias

ALIENACIÓ, MTIJANÇANT SUBHASTA, D'UNA FINCA MUNICIPAL D'ÚS RESIDENCIAL A SALOU

jueves 24 mayo 2007

S'ha publicat al BOP núm. 115/2007, de 18 de maig, i el DOGC 4889, de 23 de maig de 2007, l'anunci per a l'alienació d'una finca municipal d'ús residencial.

El termini per a la presentació de proposicions finalitza el 12 de juny de 2007.

Dades de la finca:

- Finca 'J' del Sector 05. Procedent del projecte de reparcel'lació del sector 05
- Destinació: Renda lliure
- Superfície: 10.119,31
- Sostre comercial: 750 m2 i residencial lliure 10.060,73 m2
- Qualificació urbanística: El planejament urbanístic vigent atorga a la finca la qualificació 'Edificació plurifamiliar aïllada' (Clau A). Subzona A.1 (ús exclusivament d'habitatge) per als blocs 2, 3 i 4, i subzona A.2 (ús planta baixa exclusivament comercial) per al bloc 1.

L'adjudicació es realitzarà per procediment obert i forma subhasta.

Podeu ampliar la informació aqui

Document Actions