Saltar al contenido Saltar a la navegación Saltar a la búsqueda

Portal toolbar

Noticias

Es publiquen les bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions per l’Ajuntament de Salou a entitats

La presentació de sol·licituds tindrà lloc entre el 16 d’abril i fins al 30 d’abril

jueves 22 marzo 2012

Us informem que des del dia 21 de març de 2012, estan publicades les bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions per l’Ajuntament de Salou a entitats culturals, festives, juvenils i associacions de veïns del municipi durant l’any 2012 íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i es fa referència al Diari Oficial de la  Generalitat de Catalunya (DOGC), mitjançant un anunci, al taulell d’edictes i a la web municipal de Salou.

Les bases estaran exposades al públic durant un termini de 20 dies hàbils a efectes d’al·legacions i suggeriments.

 

Si transcorregut aquest termini d’informació pública no es presenten ni reclamacions ni al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat de nou acord per part de la Junta de Govern Local i de nova publicació.

Un vegada hagi passat aquest termini de 20 dies hàbils i l’aprovació de les bases definitives, s’obrirà el període de presentació de sol·licituds, essent el període del 16 d’abril fins màxim el 30 d’abril de 2012.

Recordar doncs, que totes les sol·licituds s’hauran de presentar a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Salou, mitjançant els impresos normalitzats (ANNEX 1, ANNEX 2 i Actualització de les dades).

 

Qualsevol aclariment al respecte, us podeu adreçar al departament de cultura de l’ Ajuntament de Salou.

Document Actions