Saltar al contenido Saltar a la navegación Saltar a la búsqueda

Portal toolbar

Noticias

OPORTUNITAT

miércoles 08 febrero 2006

Cada cop és més evident que la implicació en els assumptes públics i la voluntat de compartir i de cercar el consens són eixos cabdals en la formulació dels objectius municipals, i més si tenim en compte que la participació ciutadana i la participació en la construcció de la ciutat necessita la col'laboració i la implicació dels ciutadans i ciutadanes d'una forma compromesa i sense exclusions.
Per aquest motiu els Ajuntaments aposten per fomentar aquesta forma de participació, aquesta voluntat de fer ciutat i cercar els mecanismes necessaris per impulsar l'associacionisme i donar el suport que sigui necessari. En aquest sentit, un Reglament de participació ciutadana recull la participació en la seva globalitat, defugint de restriccions i visions limitades a interessos o problemes immediats de tipus corporatiu, cercant la creació d'organismes de reflexió i deliberació sobre la ciutat i la pròpia institució municipal.
Un reglament obert i dinàmic, amb voluntat de coordinar i regular figures i mecanismes participatius diversos i que aposta de forma clara per una divisió territorial de la ciutat, que regula el suport a les associacions, els drets d'informació, de participació, d'intervenció, sense excloure'n la possible incorporació de nous.
Parlem de altres ciutats..., Salou torna a deixar passar l'oportunitat, després de molt de temps de feina per part tant de l'equip de govern com de l'oposició. Tot plegat llastimós, ja que el concepte de participació que recollia el Reglament és tant el de la implicació en el dret a intervenir en la presa de decisions com el de la responsabilitat que se'n deriva. És amb aquesta idea que la ciutat com a ens global té sentit i totes les parts implicades en la seva construcció adquireixen compromisos i tenen objectius comuns.

Marçal Curto Hoyos
Regidor

Document Actions