Saltar al contenido Saltar a la navegación Saltar a la búsqueda

Portal toolbar

Noticias

Pressupostos municipals per al 2004

jueves 29 enero 2004

L'Equip de Govern de l'Ajuntament de Salou ha aprovat els Pressupostos Generals per a l'exercici 2004, amb un import equilibrat entre despeses i ingressos de 30'98 milions d''.
Segons el pressupost, els ingressos ordinaris (25'6 milions d'') s'incrementen en un 11% respecte a les previsions de l'exercici passat, früit, sobretot, del creixement natural de l'IBI, els majors ingressos extraordinaris previstos, i l'entrada en vigor de la nova taxa d'escombraries i l'augment de l'aportació de l'Estat.
L'apartat de despesa ordinària s'incrementa un 6%, on destaca el capítol de Bens i Serveis amb 11'9 milions, que s'incrementa un 9'5% per l'ampliació, millora i creació de nous serveis; i el capitol de Personal, amb un 6%, per la creació de noves places (20 destinades a Seguretat), i els majors ajuts socials als treballadors.
La despesa en el capítol d'inversions destaca amb un import de 5'4 milions.


PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2004


Despeses:
Cap. I Despeses de personal ............................... 10'3 milions
Cap. II Despeses béns i serveis ............................. 11'9 mil.
Cap. III Despeses financeres (interesos) ................ 396.000
Cap. IV Transferències corrents (ajuts i subv.)...... 1'14 mil
Cap. VI Inversions ................................................. 5'4 mil.
Cap. VII Transfrències capital
Cap. VIII Actius financers
Cap. IX Passius financers (amortitzacions) .............. 1'8 mil.
TOTAL: ...................................................... 30'98 milions d''

Ingressos:
Cap. I Impostos directes ........................................ 12'64 milions
Cap. II Impostos indirectes .................................... 1'52 mil.
Cap. III Taxes i altres '''' ............................. 6'76 mil.
Cap. IV Transferències corrents ............................. 4'6 mil
Cap. V Ingresos patrimonials ................................ 525.000
Cap. VII Transferències capital '''''''.. 3'73 mil
Cap. IX Passius financers '''''''''' 1'2 mil
TOTAL: . .................................................... 30'98 milions d''


Inversions: 5'4 mil.
-Finançament:
Recursos propis Ajuntament''''''''.. 1'2 mil
Gestió i subvencions ''''''''''' 3'7 mil
Contribucions Especials''''''''''. 0'5 mil


-Càrrega financera: 9'5%

Document Actions