Saltar al contenido Saltar a la navegación Saltar a la búsqueda

Portal toolbar

Noticias

Salou tanca els comptes del 2016 amb un superàvit de 5,6 milions d’euros

martes 28 marzo 2017

Les inversions del 2017 es finançaran amb recursos propis, sense contractar un crèdit

 

El deute de les arques municipals és del 24% -lluny del 75% permès per llei

 

Salou celebra demà dimecres el ple ordinari del mes en el que, entre d’altres qüestions, passa el decret d’aprovació de la liquidació del pressupost del 2016 de l’Ajuntament. Un any més, i segons ha explicat el regidor de Serveis Econòmics, Toni Brull, les arques municipals tanquen els números en positiu, i, el Romanent Líquid de Tresoreria, la dada que ofereix una idea del “superàvit” o “dèficit” acumulat durant tots els anys de vida de l’entitat es manté en números positius arribant als 5.655.782,73 euros. Cal recordar que el romanent líquid de tresoreria fa referència a la situació financera en un moment determinat del temps; probablement essent la magnitud que més s’acosta a reflectir la situació financera real a curt termini de les Corporacions Locals.

Per Brull, s’han donat una sèrie de circumstàncies que han fet que aquests comptes es tanquin en positiu; d’una banda, apuntava: “El govern ha treballat molt dur i ha fet una bona gestió prioritzant els serveis a la ciutadania i amb un control de l’acció de govern per part de la regidoria de Serveis Econòmics que ha donat els seus fruits; amb una millora del funcionament dels centres gestors durant el 2016”, a més -afegia Brull- “hi ha hagut un increment en 2,5 milions d’euros de la recaptació per sobre de les previsions”, en un 50% per majors ingressos urbanístics, un 15% per ingressos de major recaptació executiva i un 35% dels ingressos de la Generalitat per inversions endarrerides o per majors subvencions d’acció social i ocupació.

A més, una altra dada que posa de relleu la bona marxa de les arques municipals rau en el fet que la despesa corrent ha crescut un 0,98%; un percentatge inferior al límit legalment previst de l’1,8%.

Per la seva part, l’alcalde Pere Granados ha parlat de la bona feina en la gestió econòmica municipal que ha fet que el romanent de tresoreria superi els 5,6 milions d’euros i el nivell d’endeutament de la ciutat estigui en el 24,6%; molt allunyat del 75% màxim permès per llei. “Hem de fer una valoració molt positiva de la gestió desenvolupada pel govern municipal perquè amb aquest romanent en positiu ens permetrà fer una sèrie d’inversions sostenibles per tirar cap endavant projectes programàtics”, a més de destacar com “en aquest mandat estem mantenint la inversió en infraestructures però sense retallar en els serveis que està oferint l’Ajuntament a la ciutadania”. A més, l’alcalde ha assegurat que amb aquests xifres no s’arribarà a formalitzar el préstec previst de 2,7 milions per aquest any 2017, donat que les inversions es poden assolir amb recursos propis.

Galería de imágenes

liquidacio.jpg

Document Actions