Saltar al contenido Saltar a la navegación Saltar a la búsqueda

Portal toolbar

Noticias

Serveis socials, el pas cap a l'estat del benestar català

lunes 03 octubre 2005

La dependència és, avui per avui, una de les problemàtiques a les quals el nostre sistema de protecció social ha de fer front. Una dependència que pot aparèixer per causes relacionades amb la vellesa o per algun tipus de minusvalia i que ens interpela com a societat. L'avenç de les polítiques socials progressistes ens porta a anar construint un estat del benestar que doti d'universalitat les prestacions del sistema. En aquest sentit, ERC treballa en aquesta línia des de la Conselleria de Benestar i Família per a la preparació d'una nova llei de serveis socials que ha de servir per anar consolidant el benestar que volem pels nostres ciutadans, en definitiva, cal anar oblidant el paternalisme assistencialista d'altres temps i apostar per la universalització i l'equitat en el marc d'uns serveis socials propis del país. Avui la dependència és ja una de les prioritats a tenir en compte si el que volem és donar reposta als problemes que tenen els nostres ciutadans i ciutadanes. Cal ser conscients d'aquest fet i saber veure que, segons les estadístiques, les qui segueixen patint els efectes de la cura i l'atenció de les persones dependents, són les dones. Les polítiques socials que ERC porta a terme, basen la seva actuació en un mirada real cap al país que volem servir i, fruit d'això, en sorgeixen el Programa per a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb dependències o la voluntat de tenir una nova llei de serveis socials.

Document Actions