Saltar al contenido Saltar a la navegación Saltar a la búsqueda

Portal toolbar

Noticias

Superem barreres

lunes 16 agosto 2004

Actualment la nostra societat ha evolucionat prenent un únic model vàlid per a totes les persones, sense tenir en compte els diferents col·lectius que estan limitats per alguna discapacitat. El funcionament de la nostra societat no fa gens fàcil la normalització de la seva activitat en els àmbits que els afecten (barreres arquitectòniques, ensenyament, integració laboral, integració social')

Des de l'àmbit estrictament municipal no es pot afrontar el problema en tota la seva dimensió. Però be s'hi pot colaborar, en uns punts més que en altres. Nogensmenys, la incidència de l'administració local és ben destacable en la tasca de supressió de barreres arquitectòniques.

Viure com vivim avui, amb les presses, pressions de tota índole, l'estrès, etc. fa que a molts se'ns passi desapercebut la gran quantitat d'obstacles de tota mena que hi ha en el nostre entorn més immediat. Cal reflexionar sobre això, perquè el primer pas per resoldre un problema és admetre'l. Alguns pensen en les persones amb mobilitat reduïda, d'altres amb les cegues, els menys en les sordes...

No hem de pensar tant en el tipus de discapacitat, si no en afrontar les carències que te qualsevol persona en un moment o altre de la seva vida, ja sigui per l'obligació d'anar en cadira de rodes, per portar un peu enguixat, per empènyer el cotxet de la canalla, per ser du d'orella o simplement per haver de portar ulleres.

A ERC ens preocupa que a Salou hi hagin tantes i tantes barreres, començant pels carrers i els propis edificis públics. Les escoles en son un clar exponent: no hi han rampes ni ascensors ni cap dels lavabos està mínimament adaptat. Les vies públiques no surten millor parades, massa sovint trobem voreres que en prou feines permeten el pas d'una persona àgil i jove, i a sobre no s'exerceix prou control per evitar que un conductor poc escrupolós deixi el seu vehicle sobre una rampa o que un constructor poc curós posi tanques en una obra sense un pas alternatiu adaptat a tothom.

Des del nostre grup municipal incidirem, amb el major consens possible, a que es cataloguin i s'eliminin les barreres actuals, i que en un futur proper disposem d'una ciutat digne per a tothom i adaptada a totes les persones.

Document Actions