Portal toolbar

Revisió del POUM

Estat del tràmit

FORMULACIÓ

DATES

1. INICI  
Acord de Ple d’inici dels treballs 27/10/2021
Acord de Ple d’aprovació del Programa de Participació Ciutadana 27/10/2021
2. ANÀLISI  
3. DIAGNOSI  
4. CRITERIS I OBJECTIUS  
5. AVANÇ DE POUM  
Informació pública  
6. REDACCIÓ DOCUMENT APROVACIÓ INICIAL  

APROVACIÓ

 
1. APROVACIÓ INICIAL  

Acord de Ple d’aprovació Inicial

 

Període d’Informació Pública per a la presentació d’al·legacions

 

Sol·licitud informes Organismes Sectorials

 

2.APROVACIÓ PROVISIONAL

 

Resolució de les al·legacions

 

Redacció del Document per aprovació provisional amb la incorporació de les modificacions que resultin de l’estimació de les al·legacions i de les prescripcions dels informes dels Organismes sectorials

 
 

Acord de Declaració ambiental estratègica per part del Departament de Territori i sostenibilitat

 

Sol·licitud informe a CTUT (Comissió territorial d’urbanisme de Tarragona)

 
 

Acord de Ple d’aprovació provisional

 

3.APROVACIÓ DEFINITIVA

 

Acord de la Comissió territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona

 

PUBLICACIÓ

 

Document Actions