Portal toolbar

Revisió del POUM

Accions

Assemblea

Són sessions informatives, obertes a tota la ciutadania, per tal d’informar sobre l’estat del procés, així com per establir un marc pel retorn de resultats de les diferents fases participatives del procés. Tot i que hi haurà un torn de preguntes, no es planteja la generació de debat ni de recollida de propostes.

Es preveu realitzar tres sessions informatives, d’acord amb el calendari previst en l’apartat Fases i Calendari (FES CLIC AQUÍ).

 

Tallers

Són jornades participatives de debat amb la ciutadania, per realitzar una recollida de criteris en base a diferents àmbits de debat: àmbit social i entorn, àmbit econòmic i turístic, i àmbit urbà-territorial.

En total es realitzaran sis tallers sectorials: tres en la primera fase participativa, anterior a l’aprovació de l’Avanç; i tres en la segona fase participativa, anterior a l’aprovació inicial del POUM.

Els tres primers tallers sectorials de debat amb la ciutadania en què es recollien els diferents criteris temàtics es van portar a terme:

    - 11 de gener: aspectes socials
    - 18 de gener: econòmics-turístics
    - 25 de gener: urbans-territorials

Pots consultar els resultats en aquest enllaç https://www.salou.cat/ca/la-ciutat-per-temes/revisio-poum/participacio/conclusions

En breu es realitzarà la segona sessió informativa per fer un retorn dels resultats derivats de la primera fase participativa abans de l’aprovació de l’Avanç.
 

Enquesta

Del 30 de novembre de 2021 a l'1 de febrer de 2022 es va obrir un qüestionari en línia, de resposta individual, adreçat a tota la ciutadania, amb l’objectiu d’informar sobre el projecte i consultar sobre aspectes rellevants sobre les expectatives i consideracions del procés de revisió del POUM.

Pots consultar els resultats obtinguts en aquest enllaç https://www.salou.cat/ca/la-ciutat-per-temes/revisio-poum/participacio/conclusions

Document Actions