Portal toolbar

Revisió del POUM

Conclusions

Les diferents accions del Programa de Participació Ciutadana tenen com a objectiu garantir el dret de la ciutadania a estar informats, prendre part i ser consultats durant el procés de revisió del POUM. Aquestes accions pretenen comptar amb les valoracions i propostes dels ciutadans durant el procés de revisió del POUM, per tal d’assegurar el disseny i l’execució d’un document estratègic, adaptat a les necessitats reals i generals de la ciutadania.

En aquest apartat, es publicaran els documents finals, que recullin, de forma ordenada, els acords, consensos, desacords i altres aportacions expressades pels participants, que, juntament amb els criteris tècnics i polítics, definiran els continguts finals de la redacció del POUM.

Document Actions