Portal toolbar

Revisió del POUM

Introducció

L’Ajuntament de Salou ha iniciat el procés de revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que és el principal instrument d’ordenació integral del municipi que permet planificar el desenvolupament territorial.

En aquest procés, la ciutadania té el dret d’iniciativa, d’informació i de participació, i és voluntat d’aquesta Administració dissenyar, planificar i executar un procés de deliberació col·lectiva i de seguiment, adaptat a les particularitats del municipi, que garanteixi el dret de la ciutadania a estar informats, prendre part i ser consultats en el marc d’aquest procés.

El procés de participació associat a la revisió del POUM s’emmarca en el Programa de Participació Ciutadana, que defineix les accions, metodologies i calendari del procés.

Pots consultar el Programa de Participació Ciutadana del POUM en aquest enllaç (FES CLIC AQUÍ).

 

Com puc participar?

El Programa de Participació Ciutadana contempla una sèrie d’accions encaminades a enriquir el contingut de les decisions, generant creativitat i intel·ligència col·lectiva.

Aquest procés participatiu té el propòsit de millorar l’eficiència en la implementació de les polítiques públiques, destacant la dimensió pedagògica i la transparència en les decisions polítiques, permetent un diàleg constructiu entre l’Administració i la ciutadania.

Les accions planificades en el Programa de Participació Ciutadana, sens perjudici dels tràmits d’exposició pública que preveu la normativa, són les següents:

 • Tres sessions informatives presencials
 • Una enquesta web permanent
 • Sis tallers sectorials presencials

Totes les accions són obertes a tota la ciutadania i són d’accés lliure, amb registre previ. La corporació publicitarà la data i ubicació de cada acció, amb suficient antelació.

Consulta l’apartat de Fases i Calendari per veure les dates estimades i/o definitives de les diferents accions del Programa de Participació Ciutadana.

Finalment, també pots fer-nos arribar qualsevol consulta o prec, en qualsevol moment del procés, a través del formulari de contacte, en aquest enllaç (FES CLIC AQUÍ).

 

Fases i calendari

El procés de revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal té tres fites destacades: l’aprovació de l’Avanç, l’aprovació inicial del POUM i l’aprovació definitiva del POUM. El Programa de Participació Ciutadana preveu una primera fase participativa abans de l’aprovació de l’Avanç, i una segona fase participativa abans de l’aprovació inicial del POUM.

Aquest Programa es divideix en quatre fases, que finalitzen amb l’aprovació inicial del POUM, amb la següent previsió:

FASE I: Definició del Programa de Participació Ciutadana, calendari i continguts.

Octubre 2021.

 

FASE II: Informació i recollida de criteris ciutadans. 1a fase participativa.

Dimarts, 30 de novembre, es va realitzar la primera sessió informativa, en la qual es va explicar què era el POUM, per què cal revisar-lo i com participar en aquesta revisió, concretant les accions i el seu calendari.

A partir d'aquesta assemblea, es va activar el qüestionari en línia que, a banda d'informar sobre el projecte, també recollia l'opinió del ciutadà sobre expectatives i consideracions del procés de revisió del POUM. El termini per participar-hi va finalitzar el dia 2 de febrer de 2022 i podeu veure els resultats en el següent enllaç https://www.salou.cat/ca/la-ciutat-per-temes/revisio-poum/participacio/conclusions

 

FASE III: Validació i debat ciutadà sobre l’Avanç. 2a fase participativa.

Es van realitzar tres tallers sectorials de debat amb la ciutadania, on es van recollir els diferents criteris temàtics:

    - 11 de gener: aspectes socials
    - 18 de gener: econòmics-turístics
    - 25 de gener: urbans-territorials
 
 
Es realitzarà la segona sessió informativa per fer un retorn dels resultats derivats de la primera fase participativa abans de l’aprovació de l’Avanç.

 

FASE IV: Informe final, retorn i avaluació.

Es realitzarà la tercera sessió informativa, amb l’objectiu de fer el retorn de resultats derivat del Programa de Participació Ciutadana, així com per informar sobre les següents etapes del procés de revisió del POUM.

 

Comissions i equips de treball

El procés de revisió del POUM és un projecte transversal que es desenvolupa amb la participació organitzada dels següents equips de treball i comissions:

Equips de treball

 • Equip 1 sobre Informació, documentació, cartografia i GIS
 • Equip 2 sobre Sòl urbà públic
 • Equip 3 sobre Sòl urbà privat
 • Equip 4 sobre Sòl urbanitzable, Turisme i altres disciplines sectorials
 • Equip 5 sobre Tramitació, participació ciutadana i transparència
 • Equip 6 sobre Àmbit econòmic
 • Grup Promotor del Programa de Participació Ciutadana

Comissió de Seguiment i Control del POUM, integrada pels següents membres:

 • Il·lm. Sr. Alcalde-President de la Corporació, Sr. Pere Granados Carrillo
 • 1r Tinent d’Alcalde, Sr. Marc Montagut Prats
 • 2n Tinent d’Alcalde, Sr. David González Cardeña
 • 3r Tinent d’Alcalde, Sr. Jesús Barragán Pascual

Directors municipals del POUM:

 • Sr. Lluís M. Serra Solé
 • Sra. Elena Mas Salguero

Ponència de treball político-tècnica, integrada per un o dos representants de cada grup polític i els Directors del POUM.

Document Actions