Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Es treu a licitació el servei de restauració del pavelló esportiu municipal de Ponent, a Salou

dimecres 12 juliol 2017

Es tracta d'una concessió de dos anys que inclou la gestió del bar-restaurant de les instal·lacions per import de 30.525 euros

 

L’Ajuntament de Salou ha publicat al perfil del contractant la nova convocatòria de licitació per a la concessió de l’ús privatiu per a l’explotació del bar-restaurant de l’equipament esportiu del pavelló municipal Salou-Ponent. Fins al dia 4 d’agost a les dues de la tarda, els interessats poden fer arribar les seves ofertes a l’Ajuntament, que un cop tancada la convocatòria estudiarà quina és la millor opció.                                   

La licitació permetrà que la persona o empresa resultant del procés de selecció gestioni aquest espai durant dos anys amb un cànon de 30.525 euros amb possibilitat de pròrroga dos anys més. Amb aquest nou concurs, des de la regidoria de Serveis Interns, busquen oferir a les persones usuàries del Pavelló esportiu municipal situat a Ponent (Sector 01), així com al públic en general, el servei de restaurant-bar. Precisament, cal recordar que les instal·lacions estan situades en un punt estratègic del municipi, perquè es troba en el punt on es concentren un elevat nombre d’equipaments educatius i esportius del municipi, des del centre de formació d’adults Àgora fins a les noves pistes de pàdel. Per tant, és un lloc concorregut.    

 

Visita a les instal·lacions

L'Ajuntament de Salou programarà la realització d’una visita explicativa presencial per tots els licitadors que estiguin interessats en presentar proposició. 

En aquesta visita es mostraran aquelles edificacions, instal·lacions i espais públics que quedin afectes a la prestació dels serveis a contractar. Així mateix, durant la visita els licitadors podran plantejar verbalment aquells dubtes que els sorgeixin. Si l'Ajuntament ho considera pertinent, podrà publicar les respostes en el perfil de contractant. Les empreses interessades a assistir hauran de notificar al Servei de Contractació, via correu electrònic a l’adreça serveicontractacio@salou.cat, amb un termini de dos dies hàbils d'antelació, els noms i DNI de les persones que assistiran a la visita.

 

El termini per a presentar propostes finalitza el proper 4 d’agost a les 14h. Tota la informació restant així com els plecs de clàusules es troben a la pàgina web de l’Ajuntament de Salou, a l’apartat del perfil del contractant.

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=24390602&reqCode=viewCn&idCap=8907831&

Document Actions