Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Ajuntament

Introducció

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL

Què és?

El “Pla d'Actuació Municipal” de Salou és l’instrument estratègic de planificació municipal i d’acció del govern, que estableix les línies prioritàries, els objectius i les actuacions concretes que el govern de Salou pretén gestionar i desenvolupar.

No obstant, aquest Pla, acompanyat dels diferents pressupostos anuals que han de garantir el seu finançament i que conjuntament constitueixen l’autèntic full de ruta de l'Ajuntament (on queden fixades les principals línies d'actuació i les polítiques del govern municipal), es desenvoluparà amb la màxima transparència, el màxim consens social, i comptant amb la participació i la complicitat de la ciutadania; amb l’objectiu de construir una ciutat democràtica, social i oberta que potenciï el diàleg i la participació en la definició de les polítiques i projectes de la ciutat.


Un pla d'actuacions que caldrà valorar i revisar anualment amb la finalitat d'assolir tot allò que es proposa i alhora plantejar nous reptes que s'adeqüin a les necessitats reals i canviants del ciutadans i ciutadanes, i del municipi de Salou. Es així com els objectius que conté aquest Pla es desenvoluparan a partir d’aquells projectes, programes i accions que s'aprovin cada any acompanyant els respectius pressupostos de cada exercici.


En definitiva, aquest Pla de mandat és, sobretot, el compromís públic municipal on es prioritzaran les polítiques socials reforçant les àrees de la gestió que incideixen més en el benestar de les persones i famílies, la qualitat de vida i l’ocupació. I per això serà un Pla per construir un projecte compartit de modernitat amb objectius clars de futur, on serà fonamental la implicació i la col·laboració de la societat amb l’acció de govern per avançar junts pel camí del progrés i la prosperitat. Per tant, aquest Pla que recull els projectes i iniciatives a desenvolupar, ha de ser enriquit i complementat pel debat, la reflexió i les aportacions que ciutadans i ciutadanes puguin realitzar. Aquest és un Pla d’Actuacions que no vol ser un projecte tancat sinó viu i obert, que podem modelar entre tots.


Una ciutat precisa d’una gestió eficaç en manteniment, en programació d’ajuts socials, en dotació de serveis, en impuls de l’economia, que garanteixin la qualitat de vida, el benestar de les persones i una bona convivència social; de forma que els ciutadans gaudeixin de la millor ciutat possible on poder desenvolupar la seva vida social, laboral, familiar i de lleure. Una ciutat preparada i qualificada en serveis, amable en el seu paisatge urbà, habitable i còmode per a viure, i que alhora ofereixi oportunitats laborals i bones condicions per a l’empresa i l’emprenedor, és el gran objectiu a assolir.

 

Tipus d’actuacions PAM:

  • Dinamització i reactivació econòmica i comercial, amb condicionament d’equipaments, remodelació i reconversió urbana, i creació de nous recursos, amb criteris de sostenibilitat
  • Especialització i innovació turística: turisme familiar, esportiu, sènior, d’incentius i negocis, nàutic, etc.
  • Equipaments comunitaris per a la promoció de la cultura, l’educació, i l’atenció social.
    Connectivitat i mobilitat urbana i interurbana.
  • Millora i renovació de serveis i infraestructures municipals.
  • Recuperació mediambiental del Cap Salou, per a la promoció del paisatge i la protecció del patrimoni natural.

Principals actuacions PAM


Pla d'Inversions 2024-2027

 

Document Actions