Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR-01 (BARENYS)

dijous 04 març 2004

La Junta de Govern Local el passat 23 de febrer de 2004 va acordar:

- APROVAR amb caràcter inicial el Projecte de Pla Parcial Urbanístic del Sector-01 Barenys, que incorpora al seu annex número 16 la documentació mediambiental prevista a l'article 66.1.h) de l'esmentada Llei d'Urbanisme.

- PROCEDIR a la pertinent informació pública de l'esmentada documentació pel termini d'un mes, mitjançant la inserció dels corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província i a un Diari dels de més circulació a la mateixa. L'esmentada documentació podrà examinar-se a la Casa Consistorial (Servei Administratiu d'Urbanisme -SAU- ).

Document Actions