Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

El Departament d'Educació i l'Ajuntament de Salou col·laboren per desenvolupar un Pla Educatiu d'Entorn

dimecres 22 juliol 2009

El Departament d'Educació aposta per les iniciatives locals amb un lideratge compartit per l'Ajuntament i el Departament d'Educació

El Departament d'Educació, en el seu Pla per a la Llengua i la Cohesió social, es fa ressò de les noves necessitats i planteja el desenvolupament dels Plans Educatius d'Entorn com a instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives de la nostra societat.

El punt de partida del Pla Educatiu d'Entorn són les iniciatives locals que han de conduir a un procés de constitució de xarxes de treball i d'aprenentatge entre els agents educatius d'un territori determinat.
En el municipi de Salou és fruit d'una proposta educativa que vol complementar i reforçar l'acció educativa a tots els centres docents, per tal de dinamitzar i coordinar l'acció educativa en les diferents activitats formatives i de lleure dels infants i joves a partir de diverses iniciatives locals.

Amb el lideratge compartit per l'Ajuntament i el Departament d'Educació, es basa en un model d'intervenció global que es posa a l'abast de l'alumnat de la zona escolar o del municipi. S'ha de treballar de manera conjunta i complementaria entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament.

Segons l'alcalde de Salou, Pere Granados, 'es preten aconseguir la millora de l'èxit educatiu de tot l'alumnat de 0 a 18 anys, posant un èmfasi especial amb els col.lectius més vulnerables com poden ser els adolescents, els nouvinguts, els nois i noies en risc d'exclusió, etc.'. Afegia que 'a més, es pretén promocionar la cohesió social mitjançant l'educació intercultural i el foment de l'ús de la llengua catalana, per contribuir a crear un espai comú de convivència'.

Per tot això es vol ajudar a incrementar l'èxit acadèmic, potenciar els espais de convivència i el compromís cívics, potenciar l'educació en el lleure, entre d'altres. Per tal de liderar i fer el seguiment del Pla Educatiu d'Entorn en el municipi, es crea la Comissió Representativa-Institucional que serà presidida per l'alcalde o regidor en qui delegui.


Document Actions