Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

L’Ajuntament de Salou i l’Agència Tributària de Catalunya signen un conveni únic de col·laboració

dilluns 28 setembre 2020

L’objectiu és millorar l’eficàcia i l’eficiència de la gestió pública i la prestació de serveis a la ciutadania

 

L’Ajuntament de Salou, a través de l’alcalde, Pere Granados, i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), a través de la seva presidenta, Marta Espasa, han signat un conveni únic de col·laboració que té com a objectiu millorar l’eficàcia i l’eficiència de la gestió pública, entesa en sentit ampli, i la prestació de serveis tributaris a la ciutadania, de conformitat amb els criteris de proximitat i de generació de mútua confiança.

El conveni únic té per objecte fixar les condicions i els temes de la col·laboració entre l’ATC i l’Ajuntament de Salou en un o en diversos àmbits d’actuació en matèria tributària, amb la finalitat d’incrementar l’eficàcia i l’eficiència de la gestió pública en l’aplicació dels tributs; facilitar l’ús conjunt de mitjans i serveis públics; i millorar la qualitat dels diversos serveis tributaris que es presten a la ciutadania.

Els àmbits d’actuació de la col·laboració objecte d’aquest conveni són: la recaptació en període executiu d’ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic; i la formació en hisenda pública i en dret financer i tributari.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha definit el conveni com a “necessari, en la mesura que repercutirà en un millor servei a la ciutadania, pel que fa a la prestació de serveis tributaris”. A més, ha afegit que “l’Ajuntament també preveu implementar, en els propers anys, la finestreta única tributària, i l’intercanvi de dades amb transcendència tributària”, per la qual cosa "la vinculació amb l'Agència Tributària de Catalunya serà més estreta”.

Per la seva banda, el regidor de Gestió Econòmica, Yeray Moreno, ha assenyalat que “és necessari arribar a acords tant amb la Generalitat de Catalunya com amb el Govern d’Espanya per compartir sinergies i inquietuds, amb l’objectiu de poder oferir el millor servei a la ciutadania, ajustat a la realitat, en cada moment”.

Cal recordar que l’article 218.4 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya preceptua un nou marc relacionat en matèria tributària entre la Generalitat de Catalunya i els Governs locals que cal anar desenvolupant progressivament.

En aquest sentit, correspon als governs locals, en el marc que estableix la normativa reguladora del sistema tributari local, la competència per gestionar, recaptar i inspeccionar llurs tributs propis, sens perjudici que la puguin delegar a la Generalitat i que puguin participar en l’ATC.

Aquest conveni de col·laboració serà vigent i produirà efectes des de l’endemà de la seva signatura, sense que es pugui superar el termini de 4 anys des de la subscripció.

Document Actions