Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

L’Ajuntament de Salou informa de l’obligatorietat de l’ús de mascaretes als diferents mitjans de transport

dilluns 04 maig 2020

Les condicions s’estableixen a l’Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, com a mesura transversal per assegurar la contenció dels contagis amb caràcter previ a l'inici de nous escenaris

També s’especifiquen les condicions d’ocupació dels vehicles, les actuacions per reforçar la protecció dels usuaris / àries als nodes de transport, i les mesures per gestionar la demanda

 

L’Ajuntament de Salou informa la ciutadania de les condicions per a la utilització de mascaretes als diferents mitjans de transport, establertes a l’Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, com a mesura transversal per assegurar la contenció dels contagis amb caràcter previ a l'inici de nous escenaris.

L’ordre també estableix els criteris d'ocupació dels vehicles i concreta altres mesures adreçades a assegurar el compromís conjunt de la població.

 

Utilització de mascaretes als mitjans de transport

L'ús de màscares que cobreixin nas i boca serà obligatori per a tots els usuaris i usuàries del transport en autobús, ferrocarril, aeri i marítim. En el cas dels passatgers dels vaixells i embarcacions, no serà necessari l'ús de mascaretes quan es trobin dins de la seva cabina.

Així mateix, serà obligatori per als usuaris dels transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor.

Els treballadors dels serveis de transport que tinguin contacte directe amb els viatgers també han de dur mascaretes i tenir accés a solucions hidroalcohòliques per practicar una higiene de mans freqüent.

 

Condicions d'ocupació dels vehicles al transport terrestre

En els transports privats particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, podran desplaçar-se dues persones per a cada fila de seients, sempre que utilitzin mascaretes i respectin la màxima distància possible entre els ocupants.

En els transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, podran desplaçar-se dues persones per cada fila addicional de seients respecte de la del conductor, garantint, en tot cas, la distància màxima possible entre els seus ocupants.

Cal dir que en els vehicles en què, per les seves característiques tècniques, únicament es disposi d'una fila de seients, com en el supòsit de cabines de vehicles pesants, furgonetes, o altres, podran viatjar, com a màxim, dues persones, sempre que els seus ocupants utilitzin mascaretes que cobreixin les vies respiratòries i guardin la màxima distància possible. En cas contrari, únicament podrà viatjar al conductor.

D’altra banda, en el transport públic regular, discrecional i privat complementari de viatgers en autobús, així com en els transports ferroviaris, en els quals tots els ocupants hagin d'anar asseguts, les empreses han d'adoptar les mesures necessàries per a procurar la màxima separació possible entre els viatgers, de tal manera que no podran ser ocupats més de la meitat dels seients disponibles respecte del màxim permès. En tot cas, en els autobusos es mantindrà sempre buida la fila posterior a la butaca ocupada pel conductor.

Finalment, pel que fa als transports públics col·lectius de viatgers d'àmbit urbà i periurbà, en els quals hi hagi plataformes habilitades per al transport de viatgers de peu, es procurarà que les persones mantinguin entre si la màxima distància possible, establint com a referència l'ocupació de la meitat de les places assegudes disponibles, i de dos viatgers per cada metre quadrat a la zona habilitada per viatjar de peu.

 

Actuacions destinades a reforçar la protecció dels usuaris als nodes de transport

Els gestors de nodes de transport (estacions, intercanviadors de transport, aeroports, estacions marítimes) en què es produeixi l'entrada i sortida de passatgers, han d'establir i aplicar els procediments i mesures organitzatives necessàries per procurar el moviment ordenat dels mateixos al seu pas per les instal·lacions i evitar les aglomeracions.

Els gestors d'infraestructures i serveis de transport han de reforçar els missatges i cartelleria en zones en què es puguin produir aglomeracions (estacions de tren, autobús, parades de metro i autobús, aeroports, ports, etc.), recordant la necessitat de mantenir la distància de seguretat i mesures d'higiene.

 

Mesures tendents a la gestió de la demanda del transport públic

Les administracions competents per establir els horaris comercials en els seus respectius àmbits podran modificar-los en cas que es consideri necessari per reduir la intensitat de la demanda a l'hora punta del transport públic en el seu territori.

Fitxers adjunts

Document Actions