Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

L’Ajuntament de Salou proposa que els municipis turístics accedeixin a ingressos derivats de la seva activitat econòmica

El consistori farà arribar la proposta a entitats municipalistes i ajuntaments turístics

dimecres 29 setembre 2010

L’Ajuntament de Salou realitzarà pròximament una proposta a diferents entitats municipalistes i ajuntaments turístics  per tal de promoure fonts addicionals d’ingressos que permetin  garantir la suficiència financera dels municipis turístics.   

La proposta argumenta que aquesta població genera un impacte i una despesa afegida en els serveis i infraestructures municipals. El document redactat pel Consistori manifesta el seu desacord  en incrementar la pressió fiscal amb la creació de noves taxes o impostos que gravin les empreses i els clients, donat que, considera,  encariria la nostra oferta en els mercats. Tampoc considera adient augmentar els tributs municipals si bé es podria posar damunt la taula i debatre un increment de l’IBI en unitats urbanes i que tenen una rendibilitat turística.

Actualment, els municipis turístics no gaudeixen de les principals figures del sistema impositiu (IRPF, que grava les rendes personals derivades de l’activitat econòmica; l’IVA, que grava el consum; i els Impostos Especials, que graven consums específics) que des del 2009 comparteixen Estat i Comunitats. I tampoc es beneficien de l’Impost de Societats (que grava la renda de les societats) que recapta l’Estat. Només es nodreixen d’un 68% del percentatge de l’IAE, que comparteix amb les Diputacions.

Així doncs, l’Ajuntament salouenc  proposa accedir a ingressos provinents de la pròpia activitat econòmica local, a partir d’aquells impostos que graven les rendes, l’activitat i el consum. És a dir,  l’IVA, l’IRPF i l’Impost de Societats. Aquesta mesura suposaria millorar i racionalitzar la distribució de la fiscalitat en funció de la pròpia realitat i les necessitats de cada municipi.

L’Ajuntament proposa pactar el traspàs de trams d’aquests impostos que genera la propia activitat econòmica del municipi, reformant la Llei d’Hsendes Locals i renovant el model de finançament dels municipis turístics.  
 
El document també recull la proposta de que aquells ingressos provinents d’aportacions i participacions dels fons i pressupostos de l’Estat i la Generalitat, s’estableixin en funció de la població assistida i no solament la empadronada.

El Consistori defensa que la població assistida (empadronada + estacional o flotant) ponderada com a habitants-any, no es té en compte en el càlcul de les participacions i subvencions de l’Estat i la Comunitat Autònoma. En la participació dels impostos, la població d’allotjament turístic i de segones residències com Salou no és tinguda en compte i en canvi genera un increment de serveis i despeses en el manteniment pel seu ús més intensiu.

Segons l’alcalde de Salou, Pere Granados, “l’activitat turística necessita de  l’administració local per prestar una sèrie de serveis bàsics, amb nivells d’excel·lència i competitivitat”. Granados ha afegit que, el turisme requereix serveis públics de qualitat: des d’una millora o una oferta més intensiva dels serveis policials, neteja viària, recollida de residus, jardineria i manteniment de platges, fins un nivell més elevat o diversificat dels serveis culturals, esportius i d’oci, a més de la promoció i projecció del seu producte i atractiu en els mercats nacionals i internacionals.

Davant  d’aquesta realitat,  l’Ajuntament remarca que “no podem esperar més i és molt urgent obrir un debat rigorós sobre el finançament dels municipis i també sobre el finançament diferencial i específic dels municipis turístics, on s’exposi una proposta de reforma del model justificant les necessitats objectives i solucions plantejades. Una proposta municipalista que ha de ser considerada tant pel govern de l’Estat com pel govern de la Generalitat.”

Document Actions