Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

L’Ajuntament de Salou regula l’ús dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)

dijous 23 setembre 2021

La nova ordenança sobre patinets elèctrics i bicicletes de pedaleig assistit ha entrat en vigor aquesta setmana. Modifica, concretament, els articles 112 i següents de l’actual ordenança de trànsit de Salou

L’Ajuntament salouenc, a través de la Policia Local, ha iniciat una campanya de sensibilització i informació a la ciutadania, amb difusió, online i a peu de carrer, d’uns tríptics que recullen el l’ús normatiu dels patinets

L’estiu passat, Salou, junt amb Cambrils i Vila-seca, ja va anunciar les bases per a aquesta normativa conjunta, perquè hi hagués unes normes unificades a tots tres municipis

 

L’Ajuntament de Salou ja compta amb una nova ordenança específica per a la reglamentació de l’ús dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), com els patinets i les bicicletes de pedaleig assistit. Aquesta setmana, ha entrat en vigor, coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura.

S’han modificat els articles número 112 i següents de l’actual ordenança de trànsit de Salou, per adaptar la normativa d’aquests vehicles.

Aquesta nova regulació forma part de la normativa que han treballat, de forma conjunta, els ajuntaments de Salou, Cambrils i Vila-seca; i que, l'estiu passat, ja en van donar a conèixer les bases en comú, per unificar criteris i que els usuaris/usuàries d’aquests vehicles poguessin tenir com a referència les mateixes normes a tots tres municipis, els quals tenen una conurbació urbana integrada.

 

Sensibilització ciutadana

L’Ajuntament de Salou, a través de la Policia Local, ha iniciat, també, una campanya informativa i de sensibilització de la ciutadania, amb la difusió de tríptics, via online i a peu de carrer, amb agents. Aquests fulletons, adreçats, especialment, als usuaris i usuàries de patinets elèctrics, donen a conèixer, de manera entenedora, la regulació existent. També es farà formació i informació als centres escolars del municipi.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha destacat “la importància de la seguretat de les persones a l’hora de moure’s amb patinets elèctrics i bicicletes assistides”. En aquest sentit, ha dit que “l’adaptació de la normativa, tenint en compte les necessitats actuals de desplaçament, minimitzant el risc per a la seguretat de les persones, era una qüestió necessària i prioritària”. L’alcalde ha posat en valor, a més, que “estem parlant de vehicles sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, atès que són elèctrics i no contaminen”.

Per la seva banda, el regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, David González, ha explicat que “amb aquesta ordenança, regulem l'ús dels VMP de manera que els usuaris i usuàries els utilitzin de forma segura”. També, ha recordat que “el principal objectiu d'aquesta normativa és que les persones que en fan ús respectin les mesures de seguretat obligatòries, per evitar accidents i perquè puguin conviure amb la resta de persones que circulen per la via pública”.

El regidor ha assenyalat que "els VMP són cada cop més utilitzats, i, en concret, els patinets elèctrics, motiu pel qual posem en marxa una campanya informativa específica”. Així mateix, ha explicat que “no només cal adaptar la normativa, sinó també els espais urbans, tal i com recollim al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i Segura de Salou”.

 

Normativa de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)

La nova ordenança de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) de l’Ajuntament de Salou regula que els patinets elèctrics han de circular, sempre, per carril bici o Via 30. Així mateix, no és permès que més d’una persona circuli en el mateix vehicle. Com tampoc no es pot anar per les voreres, ni per vies de 50 km/h; o per vies interurbanes, travesseres, autopistes i autovies. Ni poden circular, tampoc, per túnels urbans. No es pot superar la velocitat de 25 km/h, en cap cas; i cal respectar el sentit de circulació establert (unidireccional o bidireccional) i definit per la senyalització.

També, cal respectar, sempre, la prioritat dels vianants. I el conductor ha d’indicar les aturades i canvis de trajectòria. En cap cas, es permet que siguin arrossegats per altres vehicles.

Cal mantenir una distància mínima respecte els vianants, d’1,5 metres. En els espais reservats pels vianants cal suspendre la circulació, baixant del vehicle i caminant al seu costat, en els moments d'alta intensitat o aglomeració de circulació de persones, quan no sigui possible mantenir, respecte d'elles, un metre i mig de distància, o circular en línia recta, de manera continuada. Tampoc no es pot circular a menys d’1,5 m de les façanes.

Cal que l’usuari/ària tingui, com a mínim, 15 anys. Els de menys edat només podran circular en VMP que resultin adequats per a la seva edat, alçada i pes, fora de les zones de circulació, en espais tancats al trànsit i acompanyats, en tot moment, i sota la responsabilitat dels seus pares, mares o tutors/es.

També és obligatori l’ús de casc de protecció homologat o certificat, segons la legislació vigent. A la nit, cal encendre les llums, davant i darrere, i portar algun element reflectant, degudament homologat. A més, cal comptar amb timbre i un sistema adequat de frenada, que actuï sobre les rodes davantera i posterior.

Els VMP podran utilitzar els aparcaments de bicis existents al municipi per estacionar, amb les mateixes condicions que les bicicletes. Queda prohibit estacionar-los lligats a arbres, fanals, semàfors, bancs i altres elements del mobiliari urbà.

No se’n pot fer ús en cas d’haver consumit alcohol o estupefaents. Serà obligatori sotmetre’s al test d’alcoholèmia i/o estupefaents quan així els sigui requerit pels agents de l’autoritat.

Tampoc no es pot utilitzar el mòbil ni els auriculars mentre se circula. Ni practicar acrobàcies i jocs d’habilitat fora de les àrees destinades a tal efecte, tret de casos excepcionals.

Cal dir que els Vehicles de Mobilitat Personal requereixen, per poder circular, el certificat que garanteixi el compliment dels requisits tècnics exigibles per la normativa nacional i internacional, recollits al seu manual de característiques, així com la seva identificació.

No poden circular aquells VMP que hagin estat manipulats per alterar la velocitat o les característiques tècniques.

Finalment, la nova ordenança també contempla les normes d’ús de joguines com monopatins, patins i patinets sense motor; així com l’activitat de lloguer i l’ús comercial dels VMP.

Fitxers adjunts

Document Actions