Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

La ESCC llança un curs d'Ordenació Territorial i Sectorial de les Activitats Comercials i de Serveis únic a Catalunya

El curs, coordinat per Jaume Angerri, està certificat per la URV.

dimarts 13 juliol 2010

L'Escola de Comerç de Costa (ESCC) presenta el primer curs a Catalunya sobre Ordenació Territorial i Sectorial de les Activitats Comercials i de serveis. El curs està dirigit especialment a tècnics municipals, responsables d'associacions comercials i de serveis del país. S'estructurarà en vuit sessions formatives de 40 hores totals que s'impartirà del 7 d'octubre al 25 de novembre. Aquest curs compta amb la certificació de la URV i està coordinat per Jaume Angerri, ex director general de Comerç i expresident del COPCA de la Generalitat de Catalunya entre els anys 1990 i 2004.

Objectiu del curs

La transposició de la Directiva 2006/123 CE, relativa als serveis en el mercat europeu s'ha començat a aplicar a Catalunya en el termini fixat en l'any 2006 pel Parlament Europeu: desembre de 2009. Per tant, els ajuntaments estan adaptant les seves ordenacions a la nova situació derivada tant pel Decret Llei 1 / 2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials, com de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, que serà vigent en el mes d'agost de 2010.

La legislació sectorial de les activitats comercials i de serveis també ha estat modificada en les successives revisions de la Llei 7 / 1996, d'ordenació de comerç minorista que, com legislació de base estatal, ha afectat alguns preceptes del Decret Legislatiu 1 / 1993, de comerç interior de Catalunya.

Finalment, també han estat modificades en l'any 2009 la legislació sobre espectacles i activitats recreatives i, l'any 2004, la legislació sobre horaris comercials.

En aquest nou escenari d'ordenació, els tècnics municipals i els responsables de les associacions comerciants reben un vast nombre de consultes sobre l'ordenació territorial i sectorial així com les seves modificacions, i sobre els efectes en el model comercial i de serveis de la seva ciutat.

Pel que fa a l'ordenació territorial, justament ara comencen a produir-se els primers exemples de revisions de la planificació general, de plans especials d'usos i d'ordenances per a la millora de determinats establiments.

El que es proposa en aquest curs de la ESCC és una anàlisi de la sistemàtica dels diferents instruments existents, amb l'objectiu de poder fer una valoració pròpia sobre quins s'han d'utilitzar, i amb quina mesura, per consolidar l'activitat comercial i de serveis d'una ciutat.

Una formació intensiva i especialitzada

Les sessions s'estructuren en set mòduls formatius teòrics i un vuitè i últim de caràcter pràctic. Els temes que es tracten són els següents: L'activitat empresarial com a creadora de riquesa i d'ocupació. L'ordenació territorial: l'ordenació territorial de les activitats en les poblacions de costa. L'ordenació territorial: les activitats comercials i de serveis. L'ordenació sectorial: Les activitats recreatives. El control municipal de les activitats. La coordinació amb altres administracions. I, taller pràctic d'ordenació municipal del comerç i dels serveis.

Les sessions formatives es realitzaran tots els dijous del 7 d'octubre al 25 de novembre de 2010, de 12:00-14.00hi de 15:00-18:00, a les dependències de la ESCC a Salou (Tarragona).

Angerri, gairebé 20 anys gestionant el comerç a Catalunya

El curs de la ESCC, únic a Catalunya, està coordinat per Jaume Angerri, economista per la UB, Màster de Gestió Pública (IESE) i especialista en institucions europees. Anguerri va ser Director General de Comerç i President del COPCA de la Generalitat de Catalunya entre els anys 1990 i 2004, època en que va promoure la nova legislació d'equipaments comercials, l'ordenació de les grans superfícies comercials, la formulació i gestió dels Plans de Dinamització del Comerç Urbà i la definició de l'impost dels grans establiments comercials. Actualment, Jaume Angerri presideix Catalunya Comerç i és membre del Consell Assessor de la ESCC.

(Per a més informació: www.escc.es)

Document Actions