Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Salou acorda reduir personal eventual temporal

Tots els grups polítics, excepte el PP, han donat suport a la proposta

dijous 02 maig 2013

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Salou -formada per tots els grups municipals-  han pres l’acord majoritari de reduir la despesa aplicant una disminució de la plantilla del personal eventual, donat que les tasques i funcions que desenvolupen alguns d’aquests càrrecs podrien quedar perfectament assumides per altre personal municipal. Aquest acord es va prendre a meitats del mes de març i així va quedar recollit en una acta.
Davant la situació general de crisi econòmica i financera els grups de CiU, PSC, RDS, UMDC i UTPS –excepte el PP- han acordat realitzar aquesta reestructuració. Cal recordar que davant d’aquesta situació de dificultats on cal prioritzar els serveis amb el mínim cost pels contribuents, tots els grups municipals de l’Ajuntament, en Junta de Portaveus del passat 28 d’agost de 2012 i en sessió plenària de 29 d’agost es va acordar que calia estudiar, en el sí de la pròpia Junta de Portaveus, el règim retributiu així com altres mesures que suposessin un estalvi o una reducció en despesa de càrrecs eventuals temporals.

En conseqüència, els grups de CiU, PSC, RDS, UMDC i UTPS han acordat prescindir d’una banda, amb data 30 d’abril, dels serveis del càrrec en règim de confiança i amb funcions d’assistent en comunicació a les àrees de Serveis Interns, Seguretat i Acció Social i, de l’altra, a partir del 31 d’octubre, del càrrec en règim de confiança i amb funcions de coordinador de manteniment de la ciutat.

 

Document Actions