Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Les ordenances fiscals de Salou s’ajusten per garantir el manteniment de la qualitat dels serveis al ciutadà

Per primer cop, els contribuents podran fraccionar el pagament mensual dels seus tributs municipals

dijous 20 octubre 2011

L’equip de govern de l’Ajuntament de Salou proposarà al proper plenari municipal un ajustament dels impostos i taxes per al proper any per tal d'assegurar una estabilitat pressupostària. En aquest sentit, des del govern i tenint present un escenari econòmic recessiu pretén continuar amb una política d’ajust basada en un pla d’austeritat sota els principis d’eficàcia i determinació de les despeses necessàries que la ciutadania demanda, però sense que això suposi una davallada en la qualitat de la prestació dels serveis municipals.

El govern, sensible a la necessitat de crear ocupació ha determinat no incrementar aquells impostos que fan referència al foment al creixement econòmic i a la creació de llocs de treball; ja sigui en impostos com l’obertura d'activitats econòmiques, l’ICIO o les taxes vinculades al sector econòmic comercial o la plusvàlua. També es mantenen les exempcions i bonificacions socials existents que, en el seu conjunt, comporten un benefici a les famílies i persones que sol·liciten serveis municipals (ensenyament, cultura, formació, esports...).

D’altra banda, els impostos i taxes vinculades a l’activitat econòmica s'incrementaran l'IPC, és a dir un 3%. D'entre aquest grup hi ha l'ocupació de via pública, la llicència d'autotaxis o els mercats municipals. Pel que fa a l'IAE (impost d'activitats econòmiques) no tributaran i/o s'aplicarà una bonificació a les empreses de nova creació durant els primers dos anys; en el cas de les empreses que no superin una facturació neta de negocis d'1 milió d'euros/any; s'aplicarà una bonificació a les empreses que creïn llocs de treball i també comptaran amb una bonificació del 50% per l'inici de qualsevol activitat professional durant els primers 5 anys.

Hi ha un tercer grup d'impostos, els vinculats a la propietat que pugen el 8,5% tenint present que  l'IPC de l'any passat no es va aplicar- i el d'enguany és d’un 3%. A aquestes actualitzacions s’hi sumen  dos punts addicionals que incrementen enguany. Dins d'aquest grup trobem l'IBI, la taxa de residus i els guals. L'impost de vehicles de tracció mecànica creixerà només l’IPC, un 3%.

El regidor de Gestió Econòmica, Jesús Barragán, ha explicat que el govern municipal, vista la important reducció d'ingressos per part d'altres administracions es veu obligat també a reduir la despesa corrent, en canvi, “tenim molt clar que Salou i els seus ciutadans es mereixen gaudir dels serveis que tenen fins el moment amb la mateixa qualitat” i ha recordat que “ja s'ha iniciat un reajust de la despesa en personal que ha de continuar amb un seguit de mesures extraordinàries que equilibrin la despesa al nivell actual d'ingressos assegurant l'estabilitat pressupostària present i futura”.

Pel regidor, aquestes ordenances són una manifestació clara de l'actual crisis i, apel·lant a la responsabilitat política i social ha insistit que no es poden no pujar els impostos i reduir els serveis municipals. “Tenim clar que no volem perjudicar la prestació dels serveis bàsics com són la recollida d'escombraries, el manteniment de la ciutat i la jardineria; la conservació  del clavegueram, la neteja viària o la seguretat ciutadana, entre molts d'altres”.

L'augment que experimentaran els tributs a Salou són inferiors als reajustos que s'han aplicat als municipis del voltant i, a més, per tal d'alleugerir les càrregues als contribuents s'ha posat en marxa -de cara al 2012- la possibilitat que els salouencs puguin fraccionar mensualment les quotes dels rebuts. Paral·lelament, les ordenances mantenen les bonificacions del 10% per a totes aquelles taxes derivades dels serveis municipals que el ciutadà realitzi a través de l'oficina virtual (www.salou.cat/ov ) o sistemes telemàtics.

Fitxers adjunts

Document Actions