Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

MESURES DE RESTRICCIÓ DE LA MOBILITAT NOCTURNA A SALOU PER LA CONTENCIÓ DE LA COVID-19

dilluns 26 octubre 2020

ESCUT

 

L’Ajuntament de Salou informa la ciutadania sobre les mesures de restricció de la mobilitat nocturna a Salou, per la contenció de la COVID-19, tal i com s’estableixen a la resolució SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, per la qual s’adopten accions de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, en el marc de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre.

Les mesures són les següents:

- Prohibits els desplaçaments i la circulació per les vies públiques, entre les 22 h i les 6 h. Excepcions:

- Assistència sanitària d’urgència, anar a la farmàcia més propera al domicili per raons d’urgència, i assistència veterinària urgent.

- Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball, en cas de no poder realitzar-lo a distància o en teletreball, i desplaçaments per desenvolupar les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial, així com per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.

- Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics.

- Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat, o especialment vulnerables, per motius inajornables. S’inclouen desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixi activitat a l’exterior per al seu benestar emocional o de salut, degudament justificat, amb el corresponent certificat.

- Actuacions urgents davant d’òrgans judicials.

- Retorn al lloc de residència habitual, després d’haver realitzat activitats permeses.

- Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i de manera individual, entre les 4 h i les 6 h del matí.

- La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l’àmbit territorial de Catalunya, sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya.

- La circulació de transport de mercaderies.

- L’horari d’obertura al públic de les activitats de serveis i de comerç minorista i de restauració, i de les activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives autoritzades és el corresponent a cada activitat, sense que, en cap cas, superi les 21 h, o les 22 h, en cas d’activitats culturals i espectacles públics i de l’activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, tret de les activitats de caràcter essencial.

- Limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats a un màxim de 6 persones, tret que es tracti de convivents. No s’inclouen les activitats laborals i institucionals, ni aquelles per a les quals s’estableixin mesures específiques. Les reunions en llocs de trànsit públic i les manifestacions es podran limitar, condicionar o prohibir, quan no es garanteixi la distància personal.

- Les comunitats autònomes podran fixar els aforaments per a les reunions, celebracions i trobades religioses.

Document Actions