Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Salou inicia el tràmit d’una nova concessió que millorarà tots els serveis i freqüències de recollida de residus i neteja de la via pública

dimecres 31 agost 2022

El ple municipal, celebrat avui, ha aprovat, amb els vots favorables de SUMEM PER SALOU i PSC, la resolució del contracte de gestió dels serveis públics de recollida selectiva, la gestió de la deixalleria i la neteja viària pública i de les platges

Al plenari, l’alcalde Pere Granados ha anunciat que 'no es construiran nous edificis davant d’aquells que tinguin la façana principal enfront de l’Eix Cívic'. Així mateix, ha afirmat que 'els tres immobles que es plantejaven a la zona de Llevant, a l'espai que ocupa, actualment, un aparcament de superfície entre carrer de Berlín i de París, s’han suprimit, i en el seu lloc es construirà un equipament d’aparcament i serveis'

Al respecte, Granados ha matisat, també, que 'els habitatges de protecció oficial que es plantejaven, doncs, es reubicaran en un altre lloc, per tenir oferta d’habitatge de protecció oficial'

La sessió plenària municipal ha aprovat, així mateix, la segona modificació del pressupost 2022, amb la incorporació de, gairebé, 2 milions d’euros

 

El ple de l’Ajuntament de Salou ha aprovat, avui dimecres, 31 d’agost, amb els vots favorables de SUMEM PER SALOU i PSC, la resolució del contracte de gestió dels serveis públics de recollida selectiva de residus urbans i transport a les respectives plantes d'eliminació i valorització; la gestió de la deixalleria municipal; i la neteja viària pública i de les platges del municipi.

També, s’ha aprovat, inicialment, la proposta d'estructura de costos en el marc del nou procediment d’adjudicació de contracte de serveis de recollida selectiva de residus urbans i transport a les respectives plantes d'eliminació i valorització, gestió de la deixalleria, neteja viària pública i de les platges del municipi, i serveis de gestió de les fraccions; així com la recollida i transport de l'oli domèstic usat i roba i calçat, del municipi de Salou.

Al respecte, el regidor de Serveis Generals, Jesús Barragán, ha assenyalat que “amb el nou contracte es milloraran, de manera substancial, tots els serveis de recollida de residus i neteja viària, durant tot l’any; i es reforçaran, encara més, durant els mesos d’estiu, especialment, juliol i agost”.

Barragán ha explicat que “els informes avalen que el contracte actual, per la via de modificació, no permet assolir els objectius dictaminats per la Comunitat Europea i l’Agència Catalana de Residus”; i, per tant, “ha calgut rescindir aquest contracte i iniciar-ne un de nou”. En aquest sentit, el regidor ha assenyalat que “la política de l’Ajuntament de Salou és alinear-se amb les polítiques europees i les autonòmiques en la gestió de residus; i aquestes impliquen un canvi de model”.

ERC, C’s i PP s'han abstingut en les seves votacions.


Eix Cívic

Al plenari, l’alcalde Pere Granados, respecte als edificis que planteja la proposta d'ordenació de l'Eix Cívic, ha anunciat que “no es construiran nous edificis davant d’aquells que tinguin la façana principal enfront de l’Eix Cívic”. Així mateix, ha afirmat que “els tres immobles que es plantejaven a la zona de Llevant, a l'espai que ocupa, actualment, un aparcament de superfície entre carrer de Berlín i de París, s’han suprimit, i en el seu lloc es construirà un equipament d’aparcament i serveis”. Sobre el tema, ha matisat, també, que "els habitatges de protecció oficial que es plantejaven, doncs, es reubicaran en un altre lloc, per tenir oferta d’habitatge de protecció oficial".

 

Segona modificació del pressupost 2022

El plenari de l’Ajuntament de Salou ha aprovat, també, la segona modificació del pressupost 2022, amb la incorporació de, gairebé, 2 milions d’euros, adreçats a la millora dels serveis a la ciutadania.

Cal destacar les següents dotacions: 200.000 euros, a la conservació i manteniment de la via pública; 260.000 euros, per al manteniment de senyalització i seguretat; 160.000 euros, a la millora de la jardineria; 80.000 euros, per a material de la Brigada; 30.000 euros, per a activitats d’Infància; i 30.000 euros més, per a Joventut; i 16.335 euros, per a la compra d’ordinadors d’ensenyament.

També s’inclou la incorporació d’uns 900.000 euros, a Esports, per a la construcció del nou camp de futbol, la nova piscina municipal i el conveni amb el Club Bàsquet Salou, perquè pugui competir a la Lliga LEB Plata.

Aquest punt de l’ordre del dia ha comptat amb els vots a favor de SUMEM PER SALOU i PSC; els vots en contra de C’s i PP; i l’abstenció d’ERC.

 

Altres punts de l’ordre del dia

El ple de Salou ha aprovat, de forma unànime, la moció de l’Alcaldia relativa al canvi de dos vocals del Consell Rector del Patronat Municipal de Turisme.

Pel que fa a assumptes d’Hisenda i Gestió Econòmica, s’ha donat compte dels informes trimestrals, corresponents al primer i segon trimestre de 2022, sobre el període mig de pagament i morositat.

A més, s’ha aprovat, de forma unànime, el conveni entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d'Educació, i l'Ajuntament de Salou, per a la realització d'activitats complementàries específiques de l'educació secundària obligatòria, adreçades a l'alumnat amb necessitats educatives derivades de la inadaptació al medi escolar, curs 2022-2023.

També s’ha aprovat, per unanimitat, el conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d'Educació, i l'Ajuntament de Salou, per al desenvolupament del projecte Aula Oberta de l’Institut Marta Mata.

I s’ha aprovat, de forma unànime, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Salou i el Club Bàsquet Salou, per a la Lliga LEB.

Així mateix, s’ha proposat a l’entitat Creu Roja Salou l'honor de rebre el corresponent diploma de mèrits per serveis distingits prestats a favor del municipi i la comarca, que atorga el Consell Comarcal del Tarragonès. Aquest punt s’ha aprovat per unanimitat de tots els grups municipals.

D’altra banda, els grups d’ERC, C’s i PP han presentat una proposta de resolució, per al seu debat i votació, de conformitat amb l’article 106 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Aquesta moció, que no ha estat aprovada, ha comptat amb els 11 vots en contra de SUMEM PER SALOU i PSC; i els 8 vots a favor d’ERC, C’s i PP.

Document Actions