Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Salou licitarà un nou contracte de recollida de brossa per millorar la qualitat i el rendiment del servei de neteja del municipi

diumenge 15 gener 2023

L’objectiu és incrementar el percentatge de recollida de residus per a una adaptació als requeriments normatius europeus

També es vol reduir la fracció rebuig per abaixar els costos que suposa el tractament de la mateixa

 

L’Ajuntament de Salou va exposar aquest divendres en comissió informativa de Serveis Generals, amb l’assistència de tots els grups polítics, la informació relativa al nou contracte de recollida de la brossa al municipi, el qual millorarà la qualitat i el rendiment del servei de neteja a tota la ciutat.

El nou contracte té com a objectiu incrementar el percentatge de recollida de residus per alinear el municipi amb els requeriments normatius que marca Europa, d’una banda; i per millorar el rendiment del servei, de l’altra. Així, és important reduir la fracció rebuig per abaixar els costos de tractament d’aquesta fracció, ja que la tendència és que aquest cost augmenti per la penalització de la mala gestió de la recollida selectiva. Allò que es pretén és incrementar en residus valoritzables i minorar els no valoritzables (rebuig o resta).

L’alcalde Pere Granados ha manifestat que “estem davant d’un nou contracte necessari per a l’Administració local i necessari per a la ciutadania, que permetrà un canvi substancial en les prestacions de neteja i higiene de la ciutat; oferir un millor servei a les persones i una millora de la imatge del nostre municipi”. Per a ell, “és una prioritat dedicar tots els esforços perquè la recollida de residus a Salou i la neteja viària es faci de forma eficaç i respongui al 100% a les exigències dels nostres ciutadans i ciutadanes i a les necessitats reals del municipi, amb els plans específics que calguin per a cada zona”.

Finalment, l’alcalde ha assenyalat que “es faran  campanyes informatives d’implantació per conscienciar la ciutadania de la importància que té reciclar bé els residus que generem, si volem tenir un municipi net, de primer ordre”.

Per la seva banda, el regidor de Serveis Generals, Jesús Barragán, ha assenyalat que “amb el nou contracte, el que volem, per una banda, és assolir els objectius dictaminats per la Comunitat Europea i l’Agència Catalana de Residus”. I per l’altra, “es milloraran, de manera substancial, els serveis de recollida de residus i neteja de la via pública, durant tot l’any. També es reforçaran, especialment, els serveis els mesos d’estiu i Setmana Santa".

Dos lots

L'àmbit del nou contracte contempla dos lots. El primer fa referència als serveis de recollida i transport de les fraccions; resta, orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre, mobles, voluminosos i piles, poda i jardineria, neteja viària, neteja de platges, recollida selectiva de platges i gestió de la deixalleria fixa; deixalleries mòbils i minipunts nets. La durada del contracte per a aquest lot és de 12 anys.

Val a dir que com més gran sigui el reciclatge de cada fracció i menys calgui incinerar els residus, més avantatges fiscals tindrà la ciutadania a l’hora de pagar la taxa.

El segon lot fa referència als serveis de gestió de les fraccions: oli domèstic usat i roba i calçat. La durada del contracte per a aquest lot és de 5 anys.

Els dos primers anys del contracte es realitzaran els mateixos serveis que a l’actualitat, més diverses millores perquè s’aconsegueixin uns millors resultats de reciclatge, control i servei.

És important destacar que Salou implementa nous sistemes de recollida eficients: porta a porta i contenidors intel·ligents.

Es farà una prova pilot de recollida selectiva els dos primers anys al sector HORECA (restauració) a la  zona turística; i també s’ampliarà la recollida porta a porta als hotels, pel que fa a les fraccions que no es recollien, per completar tots els tipus de residus. Aquesta prova pilot s’estendrà a la resta del municipi, durant la segona fase (del tercer al dotzè any).

Actualment, es presta el servei de recollida porta a porta als establiments hotelers per a totes les fraccions, menys els envasos. El resultat és satisfactori. El nou contracte preveu l’ampliació d’aquest servei de recollida per incorporar la fracció envasos.

De l’any 3 al 12 del contracte, la segona fase, s’inclouen una gran quantitat de millores en els serveis de neteja i en recollida de residus. S’implanten nous sistemes per a la recollida domiciliària, que són el porta a porta en urbanitzacions amb habitatges unifamiliars; tancament de contenidors equipats amb sistemes d’identificació en un sector delimitat del municipi (població estable); i tancament de contenidors de la fracció orgànica, en tot el municipi.

Amb la voluntat de seleccionar millor els residus que es generen a Salou i tenint-ne en compte la seva tipologia, s’implantarà un nou servei de recollida per a les activitats comercials. S’ampliarà la recollida de poda (6 cops per setmana) els mesos d'abril, maig i octubre.

Neteja viària

Pel que fa a neteja viària, s’instal·laran paperes d’envasos de major capacitat a la franja marítima; es millorarà el rendiment en circuïts llargs; es millorarà el reforç en època de caiguda de les fulles; es reforçaran els repassos de tarda i matí; hi haurà un equip de neteja exclusiu de parcs infantils; es reforçarà l’equip manual dels punts més necessaris, a més de l’increment de 2 buidats de paperes diàries; i es netejarà, dos cops l’any, la zona dels penyasegats.

S’emprarà, en general, la hidroneteja a la via pública.

Hi haurà un reforç de la neteja quan finalitzi l’activitat de l’oci nocturn. També es disposarà d’una bossa d’hores per acomodar el servei a necessitats sobrevingudes.

Deixalleria

L’accés será amb identificació d’usuari. S’instal·larà una deixalleria modular de proximitat i es col·locaran mupis (contenidors per a petits residus).

Monitorització del servei

Es monitoritzarà el servei a través d'una aplicació específica per tal de garantir que es compleixen els acords contractats i les seves condicions.

 

 

Document Actions