Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Salou proposa pel 2014 un pressupost 'auster, eficient, solidari i realista' que prioritza uns grans eixos com l’ajuda social i la promoció econòmica

Enguany es pressuposten prop de 600.000 euros en inversions, la meitat de les quals van per a la millora de les platges

dijous 21 novembre 2013

El Pressupost de l’Ajuntament de Salou per l’any 2014 és un pressupost que es caracteritza per la continuïtat de la política d’ajustament i contenció de la despesa que ja es va iniciar des del començament de la crisi econòmica, com ha explicat avui en roda de premsa l’alcalde de Salou, Pere Granados. L’austeritat del pressupost del 2014 “no significa una disminució de la qualitat dels serveis que es presten, sinó que el que hem fet ha estat reduir les despeses que no afecten a la ciutadania, alhora que es potencia la despesa de caràcter més solidari i de millora de la ciutat”. En aquest sentit, ha remarcat que “la nostra prioritat ve marcada per la ferma voluntat de mantenir la qualitat dels serveis i atendre prioritats bàsiques on incrementem més partida tant a acció social (un 13% de més) com a promoció econòmica (un 25% més) però també aplicant una política social que prioritzi l’ensenyament; esports i cultura, entre d’altres”. Per tot plegat l’alcalde no ha dubtat en qualificar-lo “d’auster, eficient, solidari i realista”. Granados ha volgut destacar a més que “l’equilibri pressupostari pel 2014 s’assoleix amb una reducció important del 3% de l’IBI, l’impost més important que paga la ciutadania, i amb una congelació de la resta de tributs que cobra l’Ajuntament, sense aplicar cap tipus d’increment, per tant havent fet un gran esforç de gestió”.

També ha volgut matisar que els resultats després d'haver aplicat durant dos anys un conjunt de mesures d'austeritat i de racionalització “han permès la realització d’un pressupost pel 2014 que, tot i que continua amb una contenció de la despesa, ens permet alhora incrementar les partides de caràcter social i també dur a terme un conjunt de feines que ens permetrà evitar el deteriorament d’espais públics, mentre que l’apartat de prestació de serveis públics no pateix cap reducció addicional”.

 

Les inversions

Per la seva part, el regidor de Gestió Econòmica, Jesús Barragán, ha explicat els principals trets que caracteritzen el pressupost de l’any 2014 que puja a 38.413.000 euros; un 0,87% més que l’any passat. Pel que fa a les inversions es dota una partida inicial de 525.000 € que es finançaran amb una operació de crèdit a llarg termini. En aquest sentit, hi ha una clara priorització de la inversió en platges amb 285.100€ (noves pasarel·les, retolacions, integració de contenidors, consignes i vestidors a les platges de Llevant i Ponent, jocs infantils, aparca-bicicletes, dutxes, nous equipaments esportius a les platges...) a més d’incrementar de la despesa en neteja i manteniment de les platges (46.000 euros).

Altres inversions es destinen al manteniment de l'estètica urbana com ara reposicions de baranes; millora d'equipaments com la Torre Vella, el Museu de l'Esmalt i la Masia Catalana; la urbanització d’un tram del passatge de la Jota o el cablejat i la instal·lació de fibra òptica al carrer Carles Buigas, entre d'altres. A més, com ha manifestat el regidor s’està treballant en la manera de generar altres ingressos, que es calculen en uns dos milions d’euros al llarg de l’any, els quals serviran per a ampliar la partida d’inversions addicionals pel municipi.

 

Altres punts destacats

Barragán, també ha volgut destacar que en el pressupost s’incrementa la despesa en millora i manteniment de la ciutat i dels espais públics. Així, la despesa per Conservació de Vies Públiques, Conservació d’Espais Públics, Senyalització Jardineria, Recollida i Tractament de Residus i Neteja Viària es dota amb un total de 545.000 addicionals.

Es mantenen sense cap retallada la resta serveis públics que presta l’Ajuntament, per poder assegurar la qualitat d’aquests serveis (llars d’infants, escola de música, esports, infància, cultura, joventut...) i també es du a terme una reducció de la quantitat de diners que s’han destinar a la devolució de préstecs bancaris i al pagament dels seus interessos en gairebé 700.000 €.

Tot aquest conjunt de mesures, segons ha explicat el regidor, han estat possibles gràcies a que “els pressupostos dels darrers dos anys han permès la millora de l’execució de la despesa, i amb un sanejament de les factures pendents d’anys anteriors que es venien arrossegant al llarg dels anys pressupost rere pressupost”. Enguany, amb la introducció d'eines de major control -com ha explicat- s’ha permès evitar les factures sense consignació a la vegada que han permès una millora en la gestió del pressupost per part de cada un dels departaments.

També cal destacar que després de l'aprovació i seguiment del Pla d’ajustament per reconduir la despesa i executar aquesta amb més eficiència. Per tot plegat ha explicat que hi ha hagut una disminució de l’endeutament de l’Ajuntament, que se situa al voltant del 44%; per tant en un nivell força inferior al màxim legal previst del 75%.

 

Rebaixa en personal

Per la seva part, el regidor de Serveis Interns i primer tinent d’alcalde, Mario Garcia, ha destacat com “la despesa de personal s’ha reduït des del 2010 en un 10,7%, retallant la partida de 1,7 milions d’euros, per tant fent un esforç de contenció molt notable els darrers anys” i ha explicat que per aquest proper pressupost –que passarà al plenari del proper dimecres- la partida de personal tan sols augmenta un 0,38%. Així mateix, el regidor Mario Garcia ha titllat els pressupostos de “realistes, d’eficaços i eficients” al·legant que “es prioritzen les despeses en les àrees més necessàries i amb una contenció de la despesa que manté els serveis a la ciutadania però amb excel·lència” i ha afegit que “davant la situació actual hem decidit prioritzar apostant per una contenció de la despesa i reduint la pressió fiscal a la ciutadania”.

 

Fitxers adjunts

Document Actions