Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Salou torna a oferir una nova proposta sobre la fiscalitat del CRT

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Salou ha ratificat i donat la seva aprovació a la darrera proposta de Salou sobre el repartiment de la fiscalitat del CRT, que va ser presentada a la Generalitat en reunió celebrada el passat dia 9 de julol

divendres 19 juliol 2013

Amb aquesta nova proposta Salou vol que es reconegui que “el municipi té dret a percebre els tributs i impostos que es generin al seu territori, en l'àmbit del CRT”.
En concret, la proposta matisa en primer lloc que “durant un període transitori de deu anys, els recursos fiscals que es produeixin en el CRT (tant en sòl urbà, urbanitzable com no urbanitzable), i dins el marc sempre del que preveu la Llei 2/1989, es distribuiran en el 57 %  per Salou i el 43 % per Vila-seca”.
Afegeix la proposta, però, que tenint en compte el perjudici i “la disminució d'ingressos que aquest repartiment produirà al municipi de Salou, la Generalitat garantirà a mode de compensació la realització durant el període dels deu anys, obres i infraestructures que resultin necessàries pel municipi”, per un import equivalent als ingressos que Salou deixa de percebre.
La proposta assenyala que abans que finalitzi la meitat del període, als de cinc anys, “s'efectuarà un anàlisi-balanç  entre la inversió de  les obres realitzades o en fase  d’execució, i la fiscalitat  a compensar”, revisant el programa si cal perquè al final del període transitori de deu anys “les inversions no siguin inferiors als ingressos deixats de percebre”.
Les obres que apunta la proposta són: desviament i canalització del Barranc de Barenys; les estacions de bombament de Cala Crancs, Maripins i Pla de Maset/Camí del Racó, Platja Llarga i Mirador de Salou; la canalització d’aigües pluvials del c/ de Barcelona-Espigó del Moll i plaça 11 de Setembre- c/ de Barcelona.

Un cop finalitzat aquest termini i les obres corresponents, “cada municipi ingressarà aquells tributs d’aquells fets imposables que es produeixin dins el seu àmbit territorial del CRT, tant els derivats de la Llei 2/89 com tots aquells que es generin amb futures modificacions normatives i urbanístiques”, continua especificant la proposta.
La proposta també deixa clar un altre escenari: que el “període transitori” passes dels 10 anys per arribar a un termini màxim total de 20 anys, com pretén la Generalitat. Llavors Salou proposa que  “passats els 10 primers anys, el repartiment fiscal seria del 75% per Salou i 25% per Vila-seca”, igualment amb les mateixes condicions i garanties de compensar i/o abonar el diferencial si s’escaigués.  

Salou entén que “aquesta proposta és la més raonable i respectuosa amb els drets i interessos de totes les parts: de Salou, de Vila-seca, i del país; i per això esperem que sigui ben vista i acceptada per la Generalitat abans de la celebració de la sessió de Junta de Direcció del Consorci prevista pel dia 23 de juliol". 

 

Document Actions