Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Serveis Interns assoleix amb els representants dels treballadors un acord total en el nou conveni col•lectiu de l’Ajuntament de Salou

La vigència del nou conveni col•lectiu expirarà el 31 de desembre de 2015 i es crearà una taula de treball per millorar els procediments administratius amb participació sindical

dimarts 26 febrer 2013

El regidor de Serveis Interns i primer tinent d’alcalde, Mario García, després de diverses reunions amb els representants sindicals, ha tancat un acord definitiu sobre el nou conveni col·lectiu dels treballadors de la corporació. Cal recordar que l’anterior conveni va expirar el 31 de desembre de 2012 i es trobava en situació de pròrroga legal, fins a aquest acord final, entre totes les parts.

El nou conveni col·lectiu s’allargarà fins el 31 de desembre de 2015 i recull les modificacions legislatives que en matèria de drets i relacions laborals s’han anat aprovant des del Govern de la nació, i que són de caràcter bàsic i d’afectació per a totes les Administracions Públiques. Entre altres qüestions el nou conveni col·lectiu recull l’ampliació de la nova jornada de treball, la reducció dels dies d’assumptes personals, i les retribucions  a percebre pels treballadors en cas de trobar-se en situació d’Incapacitat Temporal que s’estableix de la següent forma:

Durant els tres primers dies de baixa, el 50% de les retribucions; del 4 dia al 20, el 75%; i des del dia 21 i fins al 90, la retribució que determini el règim general de la Seguretat Social.

Respecte als ajuts socials, s’ha ampliat la percepció dels mateixos també al personal funcionari interí o laboral temporal, amb una antiguitat mínima de dos anys, els quals tindran dret a percebre el 50% d’allò que correspongui als funcionaris de carrera.

S’informa a més des de la regidoria de Serveis Interns, sobre la pròxima creació d’una taula de treball per millorar els procediments administratius dins de l’Ajuntament de Salou, amb la participació dels representants sindicals.

Per altra banda, en aquests dies també s’estan negociant els annexos del cos de la Policia Local de Salou i d’Ensenyament i avancen positivament.

Mario García, regidor de Serveis Interns, Contractació i Patrimoni, ha agraït la voluntat negociadora de totes les parts i ha assenyalat la seva satisfacció pel nou conveni col·lectiu assolit. Tot seguit, ha manifestat: “La ferma voluntat de la regidoria que presideixo i de l’Equip de Govern per avançar en el futur, escoltant propostes constructives, sempre que estiguin en el marc de la legalitat vigent i d’acord amb les normatives aplicables a totes les Administracions Públiques”.

Document Actions