Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Esports

Salou invertirà més de 800.000 euros en la millora dels camps de futbol municipal

dilluns 22 octubre 2018

Les obres, que actualment estan en període de contractació, s’iniciaran abans de finalitzar l’any i crearan un nou camp de futbol 7 de gespa, a més de 4 nous vestuaris, la instal.lació de cobertes a les graderies, i la remodelació de part de la façana

La Junta de Govern Local ha aprovat el projecte definitiu de millora de la zona esportiva municipal del camp de futbol al carrer Barenys que divideix en sis lots l’actuació a executar abans de finalitzar d’any. Aquests treballs pretenen fer una ampliació i rentat de cara per assegurar més espai per al joc i major comoditat als usuaris d’un complex esportiu que té una antiguitat de prop de 40 anys.

L’alcalde, ha manifestat que “aquest projecte suposa una reforma importantíssima per l’oferta esportiva que tenim al municipi, alhora que donem sortida a una reivindicació històrica dels clubs esportius, i els pares i les mares. Aquests més de 800.000 euros suposaran una gran renovació de l’equipament”. Granados, ha afegit que "amb aquesta renovació apostem per l'esport base i la pràctica saludable, alhora que els més petits adquireixen uns valors tot gaudint d'unes instal.lacions de primera".

Per la seva part, el regidor d’Esports, Dani López, afegia que “estem molt contents perquè podrem donar sortida a les demandes dels clubs de futbol i seguim millorant les infraestructures esportives; comptem amb tres pavellons, hem invertit en la base nàutica, hem implementat millores a la pista de petanca, i seguim treballant per posar al dia els equipaments de primera de que disposem al municipi”. López, ha afegit que “amb aquesta inversió millorarem l’actual estadi però també generarem nous vestuaris, un camp de futbol 7 de gespa que transversalment servirà per a entrenaments dobles simultanis, grades cobertes,...”.

El regidor de Gestió del Territori, Marc Montagut, explicava que “degut a l’ús intensiu de l’equipament esportiu, així com la quantitat i diversitat d’actes esportius i no esportius que en ell s’han realitzat, fan que l’edifici tingui un grau d’envelliment que fan necessària una actuació de renovació i millora, i en això han estat treballant els serveis tècnics municipals, tot adequar-ho a les necessitats dels usuaris.”

Aquests treballs estan distribuïts dins 6 lots d’adjudicació donada la independència entre les diferents actuacions a realitzar:

El primer lot correspon a la creació d’un camp de futbol 7, amb l’adequació de la plataforma existent amb gespa artificial, amb els sistemes de drenatge i de reg específics que suposarà tenir més superfície de gespa artificial on entrenar i jugar partits. Aquest nou Camp es destinarà principalment a entrenaments i campionats de categories infantils. Aquest lot compta amb un pressupost de contracta de 223.910,20 €, IVA inclòs, i compta amb un termini d’execució de 2 mesos.

El segon lot correspon a la il·luminació del nou camp de futbol 7, que consisteix en la instal·lació elèctrica i d’il·luminació amb sistemes led a tot el camp, tot complint uns requeriments d’il·luminació. Aquest lot compta amb un pressupost de contracta de 83.166,97 €, IVA inclòs, i compta amb un termini d’execució de 2 mesos.

El tercer lot correspon al subministrament de material propi per l’ús del nou camp de futbol, com porteries, banderins de córner, banquetes per jugadors, protectors de canons de reg i marcador pel nou. Aquest lot compta amb un pressupost de contracta de 22.561,66 €, IVA inclòs, i compta amb un termini d’execució d’1 mes.

El quart lot consta de les actuacions de millora en la imatge de l’accés principal i en la seguretat i imatge de la zona on es realitzarà el nou camp de futbol 7. Aquella zona, actualment té un tancat simple, que està en un estat molt deteriorat. S’acabarà de construir la semicircumferència de l’actual mur i es recobrirà amb una superfície de xapa moderna que donarà un aspecte de major qualitat a la zona, a més de plantar arbrat i dignificar la zona d’aparcament. Aquest lot compta amb un pressupost de contracta de 63.759,56 €, IVA inclòs, i compta amb un termini d’execució de 2 mesos

El cinquè lot correspon a la renovació dels vestidors, actuacions fonamentalment de serralleria i muntatge d’elements metàl·lics; estructura i revestiments, així com desmuntatge de vestidors, conjuntament amb tasques habituals del ram de paleta; fonaments, soleres de formigó, amb alguns revestiments de rajoles i els paviments de gres. Tanmateix s’inclou l’equipament esportiu de bancs i penjadors. Aquest lot compta amb un pressupost de contracta de 360.630,19 €, IVA inclòs, i compta amb un termini d’execució de 3 mesos.

Per últim, el sisè lot recull l’actuació de cobriment de les dues graderies existents al camp de futbol principal ja existent. Són uns treballs únics i concrets de serralleria, consistents en la realització de la fonamentació i posteriorment tot el cobriment metàl·lic (estructura i cobriment). Aquest lot compta amb un pressupost de contracta de 58.744,51 €, IVA inclòs, i compta amb un termini d’execució de 2 mesos.

Cal destacar que tots aquests treballs es duran a terme per empreses especialitzades en els diferents àmbits d’actuació. Aquestes obres de millora compten amb un pressupost per contracta de 812.773,09 €, IVA inclòs, repartit entre els sis lots d’adjudicació.

Recordar que des de la Diputació de Tarragona, s’ha concedit una subvenció dins del Pla d'Acció Municipal, anualitat 2018, per un import de 185.318 euros. Aquest ajut anirà destinat a finançar amb un 22,80 % les obres de millora dels camps de futbol municipals.

Document Actions