Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Promoció Econòmica i Comerç

L’Ajuntament de Salou col·laborarà amb la Generalitat en la realització d’inspeccions als establiments comercials de la ciutat

dimarts 27 agost 2019

Les visites es duran a terme properament i tenen com a objectiu el fet de revisar el compliment de les obligacions derivades de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya

L’Ajuntament de Salou col·laborarà amb la Generalitat de Catalunya en la realització d’inspeccions als comerços del municipi. Properament, des de l’Agència Catalana de Consum i també des de la Direcció General de Comerç, inspectors/es d’ambdós organismes realitzaran visites als establiments de la ciutat amb l’objectiu de revisar el compliment de les obligacions derivades de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

El Codi de Consum de Catalunya constitueix el marc normatiu d’obligat compliment als efectes de garantir una adequada protecció dels drets de les persones  consumidores i unes condicions de lleialtat i transparència en el mercat. Per això, l’incompliment d’aquest règim legal pot constituir una infracció administrativa en matèria de consum a la qual resulti d’aplicació el règim sancionador establert en aquesta mateixa llei.

Algunes de les principals obligacions dels establiments de venda de béns són les següents:

  • Les mercaderies i productes han d’exhibir el preu de venda tant a l’aparador com a l’interior dels establiments. El preu ha d’indicar l’import total que ha de satisfer la persona consumidora. En els productes a doll o en els productes envasats mesurables s’ha d’indicar el preu per unitat de mesura (quilo, litre, metre, etc.).
  • En empresaris o comerciants han de lliurar una factura, tiquet de caixa o un justificant de la transacció realitzada. En el tiquet factura s’ha d’indicar l’import total i s’han de desglossar els diversos conceptes que inclou, com ara els impostos, les comissions, les despeses addicionals repercutibles en la persona consumidora i altres conceptes similars.
  • Els venedors han de respondre de la conformitat dels productes durant 2 anys a partir de la data del lliurament.
  • Tots els establiments de venda de béns han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia a disposició de les persones consumidores i usuaris.
  • Les persones consumidores tenen dret a rebre en català les invitacions a comprar, la documentació contractual com ara els contractes d’adhesió, els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els altres documents comercials.
  • Es prohibeix el lliurament gratuït als consumidors de bosses de plàstic en els punts de venda de béns o productes.

Segons el regidor de Dinamització Econòmica, Héctor Máiquez, “des de l’Ajuntament, la nostra missió és vetllar perquè el sector econòmic i comercial de Salou gaudeixi de bona salut, tot satisfent les seves demandes en matèria de control. Per aquest motiu, treballarem per donar-li suport, i també a la Generalitat, en totes aquelles qüestions que estiguin al nostre abast per tal que es compleixin les normes i assolim, d’aquesta manera, un teixit comercial de qualitat que transmeti confiança, tant als residents com als visitants”.

Actualment, Salou té un total de 1.234 establiments comercials registrats.

Document Actions