Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Servei d'Ocupació Municipal

Llistat definitiu dels resultats del Pla d'Ocupació Jaume I 2018- Salou

divendres 25 maig 2018

En relació a la convocatòria del Pla d’Ocupació Local “Jaume I 2018” de l’Ajuntament de Salou, destinat a persones en situació d’atur, demandants d’ocupació i que no percebin prestació per desocupació, i segons els requisits que estableixen les bases que regulen el procediment de selecció, a continuació es detallen els resultats finals del procés selectiu de l’esmentada convocatòria. A continuació l’òrgan qualificador fa públiques les valoracions de mèrits dels/les aspirants que van superar la fase de la prova pràctica, en base als originals dels mèrits relacionats a la instància. Essent la puntuació final la suma de les puntuacions obtingudes a cada fase del procés selectiu, l’òrgan qualificador fa públics els resultats finals, ordenats per puntuació final per cada lloc de treball ofertat.

Fitxers adjunts

Document Actions