Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Tributs i Gestió Econòmica

Salou afegeix més de 500.000 euros a la partida de manteniment de la ciutat per aquest 2018

dijous 21 juny 2018

L’endeutament es redueix per sota del 10%, gràcies a la gestió acurada i el control de la despesa de les arques municipals

 

Aquesta suma s’aprovarà el proper dimecres al plenari on es presenta la primera de modificació de crèdit junt amb altres partides d’inversió

 

El proper ple de l’Ajuntament -dimecres 27 de juny- passa a aprovació la primera modificació de crèdit de l’exercici 2018. Aquesta proposta econòmica incorpora la totalitat del Romanent de Tresoreria Lliure que puja als 4.834.049,84 €. D’entre els aspectes a destacar en aquesta modificació hi ha el del capítol d’inversions on la partida s’amplia en més de 500.000 euros per a manteniment de la ciutat i obres a carrers, de manera que l’aposta en ferm del govern municipal per a millorar el manteniment a la ciutat s’eleva fins al milió d’euros aquest 2018. La modificació pressupostària també preveu una partida per a la redacció dels projectes de la nova biblioteca així com del nou edifici de serveis socials i ocupació. “En aquesta modificació es veu el grau de compromís del govern en l’aposta pel manteniment de la ciutat. Així que el milió d’euros previst per a les obres al carrer i la micropolítica s’invertiran a Salou marcant unes prioritats i atenent la demanda de les zones amb més necessitats”, apuntava el batlle Pere Granados.

Aquesta proposta feta per la regidoria de gestió Econòmica de realitzar els primers ajustos pressupostaris puja a un total de 3.124.221,69 €, destinant 2.236.798,58 € del Romanent de Tresoreria Lliure a l’amortització obligatòria de préstecs vius i la resta fins exhaurir-lo al finançament d’inversions sostenibles. Precisament, un del objectius del departament es la reducció del deute viu de l’Ajuntament per tal de sanejar els comptes però destinant un increment de partides d’inversions previstes per el propers quatre anys amb prop de 20 milions de euros, segons es detalla al Pla d’Acció Municipal. El regidor de l’àrea, Toni Brull, explicava que “aquest exercici preveiem la possibilitat de reduir el deute viu per sota del 8 %; per tant, molt per sota del 75%, el màxim permès per Llei; d’aquesta manera la reducció del deute permetrà a l’Ajuntament futures inversions amb una capacitat financera garantida , tant necessàries per la modernització i manteniment de la nostra ciutat”.

Brull també ha apuntat que les bones xifres del romanent també ha permès modificar el tipus de finançament de part de les inversions, les quals inicialment es preveien pagar amb un crèdit però que finalment es finançaran bona part amb recursos propis, reduint el préstec inicialment previst de 3.592.100,00 € a 1.643.111,85 €.   

 

La resta de modificacions són transferències entre aplicacions del pressupost ordinari, del mateix departament o d’altres, quan ha estat possible, i del Fons de Contingència, d’interessos i d’amortització de préstecs, etc...

 

Document Actions