Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

101 DIES DE GRUP MUNICIPAL

dijous 15 abril 2004

Es innegable que estem vivin una etapa de gran creixement urbanístic i demogràfic del nostre minicipi.Aquest 'esclat' no ens hauria de preocupar si es comptés amb una veritable implicació de tots els sectors econòmics, socials i polítics del nostre entorn. Per la impressió que en tenim i per la que ens transmeten conciutadans nostres, no sembla que existeixi gaire col.laboració en aquest sentit i per aquest motiu, estem assistin a una manca de pes específic que constatem dia a dia mentre llegim els diaris.
El desemvolupament municipal ha de ser labor de tots i el grup municipal d'ERC, en la seva justa mesura, també hi vol col.laborar.
Ens sorprèn doncs, que ens sigui tan cara de guanyar la possibilitat de col.laborar, donat que massa sovint som coneixedors, abans per la premsa que per la nostra assistència a totes les comissiona i Plenaris, de decicions importants que afecten a la vida ciutadana, sense que aquests temes hagin comptat amb la participació de tots els grups municipals, siguin o no de l'equip de govern.En tenim un exemple amb els habitatges socials,promesos diverses vagades als ciutadans de Salou.Resulta que se'n retarda la seva construcció per un o altre motiu, menystenint la gran importància que representa per a moltes famílies l'accés a pisos de protecció social.De fet, per a algunes d'aquestes famílies, no és una qüestió només important, si no autènticament prioritària.
Mentrestan, tampoc sembla que hi hagi sobre la taula cap política real per disposar d'habitatges en règim de lloguer assequible a gent jove, families monoparentals, etc.
En aquest ordre de coses, lògicament, hi hem demostrat el nostre desacord.Cal dir que, en alguns temes, fins i tot no podem deixar de mostrar la nostra sorpresa, com quan va produir-se el vot en contra per part de l'equip de govern a la moció sobre l'Agenda 21, un document que, a grans trets propugna el creixement sostenible.Estem convençuts que si la moció hagués sorgit de l'equip de govern i no de l'opocició, com va ser el cas, s'hauria aprovat sense cap entrevanc.
Un altre tema sobre el que demanem una refexió és el nomenament del Jutge de Pau.Les formes i el fons emprats en aquest nomenament contradiuen clarament els principis d'imparcialitat que ha de reunir el càrrec.Nomenar una persona que figurava en la candidatura de FUpS en les darreres eleccions municipals no és, ni de bon tros, la manera de transmetre a la societat que l'encarregat de dirimir alguns assumptes doni la impressió de no ser-ne 'art i part'.
Per acabar, pot ser ara que s'ha produït un canvi polític en el Govern de la Generalitat pot propiciar,també a Salou, una nova manera d'entendre els afers minicipals.El grup municipal d'ERC, tot i entenent que som a l'oposició, manifesta el seu esperit de col.laboració per fer que, entre tots,el nostre municipi avanci en polítiques socials i econòmiques i un millor grau de benestar per als ciutadans.

Document Actions